Έγκριση του μητρώου εργοληπτών μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το μητρώο εργοληπτών μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), καθώς και άμεσες επεμβάσεις που αφορούν κινδύνους που μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για την υγεία και τη ζωή των πολιτών και οτιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας… >> περισσότερα

> Κατεβάστε από ΕΔΩ το πρακτικό αριθ. 13/2019 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής ΑΜΘ με ΑΔΑ:  6ΔΑΚ7ΛΔ-ΙΓ7

Comments are closed.