Πρακτικό επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μετά τονέλεγχο των δικαιολογητικών των εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) που υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την 1668/13.11.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ως εξής.

Α/Α Επωνυμία αιτούντος Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης Χωρική αρμοδιότητα προτίμησης Αποτέλεσμα επιτροπής ελέγχου
1. ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1719/21.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ πλήρης φάκελος
2. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1720/21.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ελλιπής φάκελος
3. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1721/21.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ,  Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ελλιπής φάκελος
4. ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1738/23.11.2018 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ελλιπής φάκελος
5. ΚΕΝΑΝ ΟΤΟΥΖΜΠΙΡ 1764/27.11.2018 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ελλιπής φάκελος
6. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α Κ Γ ΑΕ 1774/27.11.2018 Π.Α.Μ.Θ. ελλιπής φάκελος
7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ 1789/28.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ελλιπής φάκελος
8. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1797/29.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ελλιπής φάκελος
9. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1798/28.11.2018 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ελλιπής φάκελος
10. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1799/29.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ελλιπής φάκελος
11. ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 1804/29.11.2018 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ελλιπής φάκελος
12. ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1811/29.11.2018 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ελλιπής φάκελος
13. ΡΕΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1820/30.11.2018 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ελλιπής φάκελος
14. ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 1822/30.11.2018 Π.Α.Μ.Θ. ελλιπής φάκελος
15. ΧΑΣΑΝ ΦΙΤΝΕ ΧΑΣΑΝ 1823/30.11.2018 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ελλιπής φάκελος
16. ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ 1824/30.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ελλιπής φάκελος
17. ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. 1827/30.11.2018 Π.Α.Μ.Θ. ελλιπής φάκελος
18. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1828/30.11.2018 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ελλιπής φάκελος
19. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 1829/30.11.2018 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ελλιπής φάκελος
20. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 1830/30.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ελλιπής φάκελος
21. ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1831/30.11.2018 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ελλιπής φάκελος
22. ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1832/30.11.2018 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ελλιπής φάκελος

Παρακαλούνται οι εταιρείες με ελλιπής φακέλους να επικοινωνήσουν με τον κ. Ναλμπάντη Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2531353910 για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο Εργοληπτών.

Comments are closed.