Υποστηρικτικό Υλικό

Εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης SEVESO III

 1. LEON GAS Α.Β.Ε.Ε.
 2. ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ
 3. ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 4. ENERGEAN OIL & GAS
 5. AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.
 6. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ
 7. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Σχέδια εγκεκριμένα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Α.Μ.Θ.

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» – τελευταία ενημέρωση 25/10/2022

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» – τελευταία ενημέρωση 19/05/2023

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» – τελευταία ενημέρωση 20/10/2022

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» – τελευταία ενημέρωση 02/12/2022

Ειδικό Σχέδιο Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) εξαιτίας σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος εκτός συνόρων της ΠΑΜΘ 


Χάρτης σημείων Καταφυγής και Καταυλισμού Δήμων Π.Α.Μ.Θ.

 

Μητρώο Εργοληπτών 

 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (λίστα ελέγχου δικαιολογητικών)
 2. Τιμοκατάλογος
 3. Απόφαση Έγκρισης Μητρώου Εργοληπτών
 4. Απόφαση Παράτασης Ισχύος Μητρώου Εργοληπτών
 5. Απόφαση Έγκρισης Προσθήκης Επιπλέον Εργοληπτών Στο Μητρώο
 6. Απόφαση Έγκρισης Προσθήκης Επιπλέον Εργοληπτών Στο Μητρώο
 7. Απόφαση Παράτασης του Μητρώου Εργοληπτών  και Προσθήκης Επιπλέoν Εργοληπτών και η διόρθωση της ως προς το επίθετο εργολήπτη
 8. Απόφαση Έγκρισης Προσθήκης Επιπλέον Εργοληπτών Στο Μητρώο
 9. Απόφαση Έγκρισης Προσθήκης Επιπλέον Εργοληπτών Στο Μητρώο

 

 

Αποφάσεις Απαγόρευσης Κυκλοφορίας σε Περιαστικά Δάση 2023

Αποφάσεις Απαγόρευσης Κυκλοφορίας σε Περιαστικά Δάση 2022

Αποφάσεις Απαγόρευσης Κυκλοφορίας σε Περιαστικά Δάση 2021

Αποφάσεις Απαγόρευσης Κυκλοφορίας σε Περιαστικά Δάση 2020

 1. Απόφαση Π.Ε. Δράμας, ΑΔΑ:6ΝΠΙ7ΛΒ-ΘΘΜ
 2. Απόφαση Π.Ε. Έβρου, ΑΔΑ:9ΡΡ37ΛΒ-ΣΥΛ
 3. Απόφαση Π.Ε. Ροδόπης ΑΔΑ:60ΤΩ7ΛΒ-7Φ9
 4. Απόφαση Π.Ε. Ξάνθης ΑΔΑ:ΨΨΕ07ΛΒ-ΥΗΔ
 5. Απόφαση Π.Ε. Καβάλας ΑΔΑ:ΨΞ6Α7ΛΒ-Ξ64

 

Χαρτογραφικό Υλικό Πλημμυρών και Πυρκαγιών μέσω του προγράμματος COPERNICUS

 1. Πλημμύρες στον Έβρο 2014
 2. Πλημμύρες στον Έβρο 2015
 3. Πυρκαγιές στη Θάσο 2016
 4. Πλημμύρες στον Έβρο 2018
 5. Πλημμύρες στις Π.Ε. Καβάλας και Ξάνθης 2018
 6. Πλημμύρες στον Έβρο 2021

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

 

Άρθρα – Παρουσιάσεις

Παρουσίαση σε pptx

Ποτάμιες Πλημμύρες και Διασυνοριακή Συνεργαγία: Η Περίπτωση του Έβρου Ποταμού

Διαχείριση Πλημμυρικών Φαινομένων στους Ποταμούς
Έβρο, Αρδα, Τούντζα, Εργίνη και Ερυθροποτάμου. (Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΚΕΔΕ)

The Utilisation of Mobile Applications an Social Media at Crisis Prevention and Management. Good Practices for Historic Events (Εργασία Safe Corfu 2019), Παρουσίαση pptx->pdf

 

Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων
Π.Α.Μ.Θ

Για προβολή του πίνακα πατήστε ΕΔΩ

Κηρύξεις Περιοχών Εκτάκτου Ανάγκης

Για προβολή του πίνακα πατήστε ΕΔΩ

Διοικητική Διαίρεση  Περιφέρειας ΑΜΘ

Για προβολή του πίνακα από Wikipedia  ΕΔΩ

Πρακτικά Συντονιστικών Οργάνων

2023

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05.05.2023 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 03.05.2023 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 12.04.2023 για Πυρκαγιές

2022

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 11-11-2021 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 25-10-2022 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 04-11-2022 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 18-10-2022 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 24-10-2022 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 19-10-2022 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Έκτατου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 10.08.2022 για Πυρκαγιές

Πρακτικό 2ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 30.05.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 1ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 13.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 3ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 10.05.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 2ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 27.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 1ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 06.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 3ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 12.05.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 2ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 19.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 1ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 05.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 3ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 13.05.2022 για Πυρκαγιές

Πρακτικό 2ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 19.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 1ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 07.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 3ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Καβάλας 11.05.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 2ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Καβάλας 20.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό 1ου ΣΟΠΠ Π.Ε. Καβάλας 08.04.2022  για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 20-01-2022 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

2021

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 10.12.2021 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 29.11.2021 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 12.11.2021 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 01-11-2021 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 29-10-2021 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 25-10-2021 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 18-10-2021 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 15-10-2021 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 06-08-2021 για Πυρκαγιές 

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 06-08-2021 για Πυρκαγιές 

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 01-08-2021 για Πυρκαγιές 

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Καβάλας 01-08-2021 για Πυρκαγιές 

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 26.04.2021 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 26.04.2021 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 23.04.2021 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 21-04-2021 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 19-04-2021 για Πυρκαγιές

2020

Πρακτικό Π.Ε Ξάνθης 30-10-2020 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε Δράμας 30-10-2020 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε Καβάλας 16-10-2020 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε Έβρου 12-10-2020 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 05-08-2020 για Πυρκαγιές 

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 15-07-2020 για Πυρκαγιές 

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 10-07-2020 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 13-05-2020 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 11.05.2022 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 08-05-2020 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 08-05-2020 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 07-05-2020 για Πυρκαγιές

2019

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 21-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 19-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε Δράμας 18-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 15-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 11-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 10-08-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 22-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 18-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 15-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 09-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 01-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 30-01-2019 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 05-01-2019 για Χιονοπτώσεις

2018

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 30-01-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 7-12-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-12-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 30-11-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 26-11-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό 2ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 26-11-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 22-11-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό 1ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 22-11-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 30-08-2018 για Πυρκαγιά σε μονάδα Β.Ι.Π.Ε

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 21-08-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 06-08-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 15-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό ΠΕ. Καβάλας 14-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 10-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 26-04-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 12-04-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 31-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 27-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 26-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 25-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 09-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 27-02-2018 για Χιονοπτώσεις

2017

Πρακτικό 2ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 19-12-2017 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 28-11-2017 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 27-11-2017 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 24-11-2017 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 17-11-2017 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 16-11-2017 για Σεισμούς-Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-11-2017 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 30-10-2017 για Σεισμούς

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 25-09-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό 1ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 10-09-2017 για Κατάρευση Γέφυρας

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 24-07-2017 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 23-06-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 27-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 20-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 19-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 10-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 04-01-2017 για Χιονοπτώσεις

2016

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 04-11-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 19-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 18-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε Δράμας 27-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικο Π.Ε. Ροδόπης 25-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 21-04-2016 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 19-04-2016 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 18-04-2016 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-04-2016 για Πυρκαγιές

2015

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 16-12-2015 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 08-12-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-11-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 05-11-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 03-11-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 23-10-2015 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 12-08-2015 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-05-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 03-04-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 01-04-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 31-03-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 30-03-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 27-02-2015 για Σεισμούς

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 26-02-2015 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 17-01-2015 για Πλημμύρες

2014

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου στο Όρμενιο 12-12-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 09-12-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 25-11-2014 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 24-11-2014 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 20-11-2014 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 14-11-2014 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 04-11-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 22-07-2014 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 11-06-2014 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 04-11-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 04-04-2014 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 02-04-2014 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 01-04-2014 για Πυρκαγιές

2013

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 22-11-2013 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 07-11-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 07-11-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 05-11-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 16-10-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 02-10-2013 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 23-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 16-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 12-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-04-2013 για Πυρκαγιές

2012

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 03-12-2012 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Καβάλας 30-11-2012 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Δράμας 29-11-2012 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 05-10-2012 για Σεισμούς

Πρακτικά Π.Ε. Δράμας 04-10-2012 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 28-09-2012 για Σεισμούς

Πρακτικά Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 19-06-2012 για Πυρκαγιές

Πρακτικά Π.Ε. Ξάνθης 14-03-2012 για Πυρκαγιές

Πρακτικά Π.Ε. Καβάλας 14-03-2012 για Πυρκαγιές

2011

Πρακικά Π.Ε. Ξάνθης 21-11-2011 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Δράμας 18-11-2011 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Ξάνθης 19-04-2011 για Πυρκαγιές

2010

Πρακτικά Π.Ε. Ξάνθης 30-09-2010 για Πλημμύρες