Στελέχωση

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ
Φιλίππου 82, 69100 Κομοτηνή
Ωράριο Λειτουργίας 07:00 – 17:00
Τηλέφωνα 25313-53910,25313-53916, 25313-53960
email:  civilprotection@pamth.gov.gr

Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ.
Πρόδρομος Φωτακίδης
Τηλ 25313-53957

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Χουβαρδάς Msc,Med,MBA (ΠΕ Μηχανικών)
Τηλ 25313-53911, 6937018696
Υπηρεσιακό 6930080315, 6970-111-112
email: chouvi@pamth.gov.gr

Τμήμα Π.Ε. Ροδόπης
Προϊστάμενος τμήματος : ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υπηρεσιακό κινητό 6930072575
Σταθερό 25313-53960
email: cp.rodopi@pamth.gov.gr

Διεύθυνση ΠΑΜΘ + Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

email: civilprotection@pamth.gov.gr

1   ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    25313-53911, 50111
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ25313-53960
3  ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 25313-53910
4  ΤΟΜΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25313-53957
5  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  25313-53910 25313-53916
6  ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ  25313-53909
7  ΦΑΞ   2118003121, 25313-53950

 

Τμήμα Π.Ε. Εβρου
Προϊστάμενος τμήματος :Πρίγγα Χρύσα, 25513-50580
Λαυκίδης Γιωργος, 25513-50582
Κινητό Υπηρεσιακό 6930076987
Τηλέφωνα 25513-50580 – 81 -82 – 86
email: cp.evros @ pamth.gov.gr
fax: 25510 23223/82409
Διεύθυνση:
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40|
ΤΑΧ ΚΩΔ 68132 , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

Τμήμα Π.Ε. Δράμας
Προϊστάμενος τμήματος :  Χατζηκοσμίδης Κυριάκος
Κιρμπουγιούκης Γρηγόριος
Υπηρεσιακό κινητό 6930072582
τηλ. 2521351303, 2521062303
email: cp.drama@pamth.gov.gr

 

Τμήμα Π.Ε. Καβάλας
Προϊστάμενος τμήματος : Κιβράκης Σταύρος
Δαμιανού Κυριάκος
Υπηρεσιακό κινητό 6930080301
Τηλ. 2510291257, 2510228822
email: cp.kavala@pamth.gov.gr

 

Τμήμα Π.Ε. Ξάνθης
Προϊστάμενος τμήματος  Στάθης Βαφειάδης 
Υπηρεσιακό Κινητό 6930076078
Τηλέφωνο  2541350205
email: cp.xanthi @ pamth.gov.gr

 

Χρήσιμα υπηρεσιακά τηλέφωνα  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΜΘ ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6984628618 (4016)
ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6984605044 (4001)
ΕΒΡΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6984605045 (4002)
ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΥΣΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6984605046 (4003)
ΔΡΑΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6984605047 (4004)
ΚΑΒΑΛΑ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6984605737 (4011)

O  Σχεδιασμός του ιστοτόπου έγινε απο τον Κώστα Χουβαρδά
Ο ιστοτόπος υλοποιήθηκε με το wordpress το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό – ανοικτού κώδικα

Leave a Reply