Στην πρώτη θέση για τις Βέλτιστες Πρακτικές πρόληψης των καταστροφών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διοργάνωσε  από 9 έως 28 Μαίου 2012 ανοιχτή ψηφοφορία για την ανάδειξη της βέλτιστης πρακτικής πρόληψης καταστροφών στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC/CIVPRO το οποίο υλοποιεί ως Επικεφαλής με μια ομάδα εταίρων από (10) Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.civpro-gr.eu

Μέρος της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πρόγραμμα CivPro επιτυγχάνεται με την αναγνώριση καλών πρακτικών πρόληψης καταστροφών από όλους τους εταίρους του έργου. Η αναγνώριση αυτών των καλών πρακτικών είναι αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στα (10) Κράτη Μέλη από του εταίρους. Η πρωτοτυπία της έρευνας, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης του CIVPRO έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά καλύπτονται όλα τα επίπεδα πρόληψης (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό). Από έναν τεράστιο αριθμό στοιχείων (26) καλές πρακτικές έχουν αναγνωρισθεί και συμπεριληφθεί στην Έκθεση «Πολιτικής Πρόληψης Καταστροφών» του CIVPRO.

Οι (3) καλύτερες πρακτικές που αναδείχθηκαν από αυτή την ανοιχτή ψηφοφορία βραβεύτηκαν συμβολικά κατά τη διάρκεια της 2ης Ευρωπαϊκής Ημερίδας του προγράμματος, η οποία  πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 Ιουνίου 2012.

Οι πρακτικές που εφαρμόζει η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης μας κατέταξαν στην πρώτη θέση  με 570 ψήφους  μετά  από  ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στα (10) Κράτη Μέλη από του εταίρους.

Comments are closed.