ΑΓΓΙΤΗΣ 2023. Άσκηση για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. σε συνεργασία με το ΟΑΣΠ πραγματοποιήσαν με απόλυτη επιτυχία  την Τετάρτη 14/6 την επιχειρησιακή άσκηση Σεισμού (επι χάρτου) ΑΓΓΙΤΗΣ 2023 στην Περιφερειακή Ενότητας Δράμας για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, προσεισμικά και μετασεισμικά.

Τα επεισόδια του σεναρίου καθορίστηκαν από την Ομάδα Σχεδιασμού της Άσκησης (Ο.ΣΧ.Α.), που αποτελείτε από τα στελέχη τους ΟΑΣΠ Δρ. Μίνα Κούρου, Θέκλα Θωμά και Κωνσταντίνο Χουβαρδά, Κυριάκο Χατζηκοσμίδη από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η Ομάδα Σχεδιασμού της Άσκησης (Ο.ΣΧ.Α) έχει προσδιορίσει ως βασικότερους στόχους της άσκησης:

  • Την διαπίστωση της ετοιμότητα για την δυνατότητα σύγκληση και λειτουργίας του έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κάτω από αντίξοες συνθήκες.
  • Τη συλλογή των πληροφοριών και την αρχική εκτίμηση της κατάστασης μετά από την εκδήλωση σεισμού,
  • Την εκπαίδευση του ασκούμενου προσωπικού και των υπηρεσιών στους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους κατά την φάση της άμεσης απόκρισης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμικού φαινομένου.
  • Την εκπαίδευση-δοκιμασία των εμπλεκομένων Φορέων στην διαδικασία λήψης απόφασης και την μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση έργων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ δυσλειτουργώντας με τους Δήμους.
  • Τον έλεγχο των επικοινωνιών των ασκούμενων εμπλεκόμενων Φορέων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ και Β ́ βαθμού.
  • Την υλοποίηση λοιπών δράσεων βραχείας αποκατάστασης των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου.
  • Την ανάδειξη προβλημάτων/δυσκολιών που προκύπτουν κατά την φάση αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εκδήλωση σεισμικού φαινομένου.

Σενάριο Άσκησης

Φωτογραφίες απο την άσκηση επι χάρτου

 

 

 

 

Comments are closed.