Διάθεση θέσεων μέσω της διαδικασίας της Κινητικότητας

Στο πλαίσιο του Α΄κύκλου Κινητικότητας 2022, η Αυτ. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, έχει την έγκριση για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων. Οι κενές θέσεις έχουν ως εξής:
  • Δύο (2) κενές θέσεις ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Έβρου (Αλεξ/πολη) και
  • Μία (1) κενή θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στην Έδρα της Διεύθυνση στην Κομοτηνή.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της κινητικότητας https://hr.apografi.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 17/04/2022.
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία για το έργο της Διεύθυνσης και τις απαιτήσεις των θέσεων στο τηλέφωνο 25313-53910.
Κωνσταντίνος Χουβαρδάς
Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΑΜΘ

Comments are closed.