Πραγματοποιήθηκε η Άσκηση ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας SUNLIGHT ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής με την ονομασία “ΤΡΟΙΑ” από την 4η Ε.Μ.Α.Κ.

Πραγματοποιήθηκε η Άσκηση ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας SUNLIGHT ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής με την ονομασία “ΤΡΟΙΑ” από την 4η Ε.Μ.Α.Κ.

Σκοπός της άσκησης είναι η μείωση του χρόνου απόκρισης και η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της ομάδας Χ.Β.Π.Π. της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και η αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας και η αλληποεπίδραση των εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής Προστασίας, Αστυνομίας και Ε.Κ.Α.Β. σε καταστάσεις αυξημένης πίεσης όπως επίσης και η εξοικείωση του προσωπικού της εγκατάστασης στην αντιμετώπιση συμβάντων στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά.

Στην άσκηση συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ.

Comments are closed.