1η Μαρτίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα Πολιτικής Προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (ICDO). Αποτελεί ένα θεσμό με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους –φυσικούς και τεχνολογικούς – λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας δεν συνδέεται μόνο με την αντιμετώπιση μίας καταστροφής, αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα αυτής, καλύπτοντας πρωτίστως τον τομέα της πρόληψης, το σχεδιασμό, την ετοιμότητα, αλλά και τη διαχείριση των συνεπειών της.

Στην πραγματικότητα η Πολιτική Προστασία, στο σύγχρονο πολιτισμό μας, αποτελεί το θεσμό «συνένωσης» των δυνάμεων όλων των πολιτών έναντι φυσικών και ανθρωπογενών απειλών ή κινδύνων, που μπορούν  να διαταράξουν  σε καιρό ειρήνης την «κοινωνική λειτουργία.

H Πολιτική Προστασία αποτελεί την «ομπρέλα» του κράτους για την προστασία του πολίτη και της διαφύλαξης των αγαθών, υλικών και πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων.

Ακτίνες της: ο σωστός σχεδιασμός, η έγκαιρη πρόληψη, η πλήρης ετοιμότητα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση και η ταχεία αποκατάσταση σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου να επιτύχει την απρόσκοπτη συνεργασία όλων των συναρμόδιων αρχών, φορέων και Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Αστυνομία, ΕΜΑΚ, Δήμους, Εθελοντικές οργανώσεις κλπ)

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ. Κατάλογος τηλεφώνων της Περιφέρειας και των περιφερειακών Ενοτήτων βρίσκετε στο παρακάτω link 

Comments are closed.