Ενεργοποίηση του Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά την ενεργοποίηση του Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης απο την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από αίτημα της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ οι πλημμυρισμένες εκτάσεις στην Π.Ε. Εβρου ανέρχονται στα 92.620 στρ.

Comments are closed.