Συλλογή Υλικού απο Κώστα Κοκκολάκη


Size:Name:
<DIR>  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/
<DIR>  ΠΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν-ΠΔ-ΥΑ-ΓΓΠΠ/
<DIR>  ΠΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ/
295.867  index.htm
100.864  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852-10) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc
38.912  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ.doc

Directory contains 435.643 Bytes in 3 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  ΣΑΤΑΜΕ/
<DIR>  ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ/
400.530  2008 GUIDELINES METADATA ISO_19115 AND ISO_19119 (2).pdf
775.168  ΓΓΠΠ ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙ ΕΟΜΜΕΧ.doc
547.983  ΓΓΠΠ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.pdf
2.937.926  ΓΓΠΠ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ.pdf
1.397.032  ΓΓΠΠ ΑΣΚΗΣΗ ''ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΗΡΑΓΓΑ 2008''.pdf
528.847  ΓΓΠΠ ΕΓ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2011.pdf
235.881  ΓΓΠΠ ΕΓ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.pdf
671.346  ΓΓΠΠ ΕΓ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ.pdf
141.290  ΓΓΠΠ ΕΓ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΡ κ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ.pdf
964.608  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.doc
254.155  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2008.pdf
411.785  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2009.pdf
376.474  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2010.pdf
222.091  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2011.pdf
330.098  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2012.pdf
369.981  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2013.pdf
271.237  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2007-8.pdf
281.102  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2008-9.pdf
314.137  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2009-10 (ΚΑΤ).pdf
513.328  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2009-10 .pdf
422.314  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2010.pdf
417.293  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2011-12.pdf
457.303  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2012-13.pdf
576.756  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2013-14.PDF
271.300  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 2007-8.pdf
400.457  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 2008-9.pdf
435.024  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 2009-10.pdf
357.698  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 2010-11.pdf
1.926.317  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 2011-12.pdf
3.204.420  ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 2012-13.pdf
363.100  ΓΓΠΠ ΕΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2010.pdf
1.053.932  ΓΓΠΠ ΕΦ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ.pdf
1.263.391  ΓΓΠΠ ΕΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf
643.775  ΓΓΠΠ ΕΦ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ.pdf
969.875  ΓΓΠΠ ΕΦ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.pdf
215.326  ΓΓΠΠ ΕΦ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.pdf
681.561  ΓΓΠΠ ΕΦ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.pdf
4.355.026  ΓΓΠΠ ΕΦ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.pdf
5.119.384  ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ.pdf
5.783.815  ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ 2011.pdf
1.215.561  ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ.pdf
1.455.045  ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf
503.748  ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡ κ ΝΑ.pdf
742.933  ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠ.pdf
1.850.206  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.pdf
2.840.503  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΤΑ.pdf
3.780.753  ΠΥ Φ.702.15-8597- 7-6-2011 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΘΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ.pdf
35.840  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.doc
275.888  Υ. ΥΓ. κ΄ ΚΟΙΝ. ΑΛΛ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.pdf
1.042.269  ΥΔΜκΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf
557.056  ΥΠ. ΑΝΑΠΤ. ΑΝΤΑΓΩΝ. κ' ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.doc
3.356.672  ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ' ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΤΕΓΩΝ.doc
275.888  ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ κ΄ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.pdf
1.042.269  ΥΠΔΜΗΔ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.pdf
78.957  ΥΠΕΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ε.Α..pdf
3.541.504  ΥΠΕΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΑΤΑΜΕ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.doc
454.150  ΥΠΕΚΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝ. ΕΠΙΤΡ. ΥΔΑΤΩΝ - ΕΘΝ. ΣΥΜΒ. ΥΔΑΤΩΝ - ΕΙΔ. ΓΡΑΜ. ΥΔΑΤΩΝ.pdf
564.368  ΥΠΕΚΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ.pdf
604.067  ΥΠΕΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ 4 Ν.4014.pdf
107.830  ΥΠΕΣΑΗΔ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf
941.056  ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΑΣ ΕΓ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (2005).doc
1.550.848  ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΑΣ ΕΓ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΑΡΘΡΟ 10 Ν.2576-98) (1998).doc
362.714  ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.pdf
131.830  ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 26-8-2011.pdf
198.265  ΥΠΟΜΕΔΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Α..pdf
1.293.312  ΥΠΟΥΡ.ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝ. ΕΓ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΑΡΘ.36 Ν.2459 - 97).doc

Directory contains 69.666.598 Bytes in 66 Files

Index of: ΠΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν-ΠΔ-ΥΑ-ΓΓΠΠ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
6.783.018  (A1929) (N.4442-1929) ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ.pdf
1.198.720  (A1930) (Ν.4661-1930) ΙΔΡΥΣΗ ΠΥ.pdf
427.794  (A1938) (AΝ.1316-1938) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ Ν.4442 ΚΑΙ 11(1936).pdf
1.041.243  (A1941) (KΔ.6-20 ΑΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΣΕΙΣΜΟΥ, ΚΛΠ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ.pdf
4.776.417  (A1954) (ΒΔ 1954)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞ Ω.Σ..pdf
1.035.203  (A1966) (BΔ.972-1966) ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΚ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ.pdf
2.338.469  (BΔ 1959-114Α15-6-1959) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.pdf
901.370  (N.Δ.1968-49) ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΧ.pdf
13.480.513  (N.Δ.1969-89) ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ.pdf
984.147  (N.Δ.1970-444) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.pdf
825.567  (N.Δ.1971-857) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ.pdf
1.041.237  (N.Δ.1973-57) ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ.pdf
5.996.781  (N.Δ.1974-17) ΠΣΕΑ.pdf
880.725  (Ν.1190-1981) Υ.Α.Σ..pdf
1.452.713  (Ν.1264-1982) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.pdf
815.680  (Ν.1278-1982) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
398.964  (Ν.1295-1982) ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ .pdf
906.905  (Ν.1349-1983) ΟΑΣΠ.pdf
2.486.067  (Ν.1397-1983) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
2.515.758  (Ν.1418-1984) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ .pdf
2.547.606  (Ν.1481-1984) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ.ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ.pdf
1.145.920  (Ν.1558-1985) Υ.Σ.- ΚΥ.ΣΥΜ. - ΚΥ.Σ.Ε.Α. .pdf
1.154.159  (Ν.1568-1985) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.pdf
3.126.655  (Ν.1579-1985) ΕΣΥ - ΕΚΑΒ (α7).pdf
471.867  (Ν.1590-1986) ΣΤΕΓΑΣΗ Π.Υ.(α2)- ΚΡΟΥΝΟΙ (α2π8).pdf
2.131.918  (Ν.1650-1986) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
1.733.224  (Ν.1844-1989) ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ.pdf
5.336.361  (Ν.1892-1990) ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (α114-120).pdf
940.166  (Ν.1894-1990) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.pdf
436.888  (Ν.1951-1991) ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ.pdf
752.491  (Ν.2026-1992) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.pdf
2.344.217  (Ν.2052-1992) ΝΕΦΟΣ-ΕΠΙΤΡ. ΣΕΙΣΜ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ (α6π19).pdf
4.838.332  (Ν.2071-1992) ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
3.643.455  (Ν.2190-1994) ΑΣΕΠ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(α20).pdf
772.664  (Ν.2194-1994) ΕΣΥ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (κΑ'α20).pdf
4.664.187  (Ν.2218-1994) ΙΔΡΥΣΗ Ν.Α..pdf
1.647.080  (Ν.2252-1994) ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 1990.pdf
686.474  (Ν.2292-1995) ΥΕΘΑ.pdf
1.919.413  (Ν.2307-1995) ΠΣΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (α10).pdf
773.518  (Ν.2344-1995) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α1-18).pdf
2.877.175  (Ν.2362-1995) ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (α15π7).pdf
268.823  (Ν.2412-1996) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΣ.pdf
2.233.753  (Ν.2459-1997) ΑΠΟΖΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ.- ΕΟΜΜΕΧ (α36).pdf
828.797  (Ν.2470-1997) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.pdf
3.172.553  (Ν.2503-1997) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ -ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΕ ΕΑ (α19π4).pdf
3.673.137  (Ν.2519-1997) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (κεφΒα25).pdf
636.896  (Ν.2576-1998) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣ-ΠΛΗΜ.-ΚΑΤ-ΠΥΡΚ.(α10).pdf
260.071  (Ν.2612-1998) ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ & Π.Υ. - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (α9).pdf
260.071  (Ν.2612-1998) ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ & Π.Υ..pdf
2.612.056  (Ν.2637-1998) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ (α59).pdf
950.045  (Ν.2641-1998) ΠΣΕΑ-ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ .pdf
1.722.929  (Ν.2646-1998) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.pdf
1.383.803  (Ν.2647-1998) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΟΤΑ.pdf
1.414.495  (Ν.2685-1999) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.pdf
6.541.709  (Ν.2696-1999) ΚΟΚ-ΟΧΗΜΕΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ(α44).pdf
2.137.796  (Ν.2768-1999) ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧ.ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣ.ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (α18).pdf
132.496  (Ν.2800-2000) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΑΣ.pdf
98.746  (Ν.2882-2001) ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .pdf
186.333  (Ν.2889-2001) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ.pdf
123.685  (Ν.2898-2001) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (α10π7).pdf
301.138  (Ν.2912-2001) ΑΤΥΧΗΜ.ΠΟΛΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ .pdf
175.169  (Ν.2937-2001) Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(α18-27).pdf
156.150  (Ν.3010-2002) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ.pdf
190.973  (Ν.3013-2002) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf
1.685.178  (Ν.3013-2002) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α1-18,30).pdf
175.576  (Ν.3027-2002) ΟΣΚ.pdf
809.708  (Ν.3100-2003) ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΛΑΣΗΣ, 2000.pdf
775.289  (Ν.3106-2003) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.pdf
159.849  (Ν.3172-2003) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
78.960  (Ν.3199-2003) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.pdf
175.052  (Ν.3204-2003) ΕΣΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΕΛ ΓΙΑ Ε.Α.(α44π2).pdf
153.152  (Ν.3208-2003) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .pdf
1.167.295  (Ν.3212-2003) ΜΟΝ.ΑΝΤΙΜ.ΦΥΣ.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (α20)-ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.(α17)- 3% ΤΕ (α21π2)-ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (α9π8).pdf
145.172  (Ν.3274-2004) ΟΤΑ Α΄-Β΄.pdf
242.304  (Ν.3329-2005) Ε.Σ.Υ.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΠΕ - ΣΧΕΔΙΑ Ε.Α. ΔΥΠΕ (α3παρ5εδ4) - ΣΧΕΔΙΑ Ε.Α. ΝΟΣΟΚ.(α7παρ6εδ2).pdf
119.711  (Ν.3369-2005) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΔΕΔΥ(α2π6).pdf
1.619.720  (Ν.3370-2005) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
133.271  (Ν.3389-2005) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.pdf
216.047  (Ν.3402-2005) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.pdf
280.321  (Ν.3418-2011) ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.pdf
439.288  (Ν.3448-2006) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (α23).pdf
667.944  (Ν.3449-2006) ΚΥΡΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.pdf
729.453  (Ν.3463-2006) ΚΩΔ.ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ α75πζ).pdf
11.122.166  (Ν.3481-2006) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .pdf
142.512  (Ν.3491-2006) ΕΚΔΔΑ- ΟΜ. ΔΙΑΧ. ΧΒΡΠ ΑΠΕΙΛΩΝ (α15).pdf
153.598  (Ν.3511-2006) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Π.Υ..pdf
390.338  (Ν.3527-2007) 3η & 4η ΥΠΕ(κεφΒαΤΡΙΤΟ) - ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Επιχ. ΣΟΤΥ σε ΕΚΕΠΥ (α8).pdf
493.339  (Ν.3528-2007) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf
360.972  (Ν.3536-2007) ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (α27) - ΕΠΙΤΑΞΗ(α41) - ΑΝΑΠΛ. ΓΓΠΠ(α34).pdf
360.621  (Ν.3542-2007) ΚΟΚ.pdf
145.360  (Ν.3569-2007) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (α4).pdf
350.006  (Ν.3584-2007) ΚΩΔ.ΚΑΤΑΣΤ.ΔΗΜΟΤ. & ΚΟΙΝΟΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf
158.794  (Ν.3585-2007) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ.pdf
8.756.849  (Ν.3605-2007) ΠΑΘΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε..pdf
144.658  (Ν.3613-2007) 112-ΕΚΚΕΝΩΣΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (α18)- ΕΚΔΔΑ & ΔΙΔΔ (α16).pdf
120.269  (Ν.3622-2007) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf
275.363  (Ν.3624-2007) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ.pdf
7.482.781  (Ν.3669-2008) ΚΩΔ. ΝΟΜ. ΚΑΤΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ.pdf
210.686  (Ν.3731-2008) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦ. ΚΑΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (α24) - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.pdf
2.381.378  (Ν.3801-2009) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΔΔ(α24π2).pdf
591.366  (Ν.3827-2010) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ.pdf
653.750  (Ν.3833-2010) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ - ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf
144.842  (Ν.3839-2010) ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΑΛ. ΚΩΔΙΚΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ.pdf
153.020  (Ν.3840-2010) ΕΣΠΑ.pdf
125.854  (Ν.3843-2010) ΔΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ.pdf
2.641.758  (Ν.3845-2010) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf
209.155  (Ν.3846-2010) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.pdf
1.425.096  (Ν.3850-2010) ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ΄ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.pdf
81.920  (Ν.3852-2010) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc
883.856  (Ν.3852-2010) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.pdf
137.601  (Ν.3861-2010) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf
540.293  (Ν.3863-2010) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.pdf
144.362  (Ν.3865-2010) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.pdf
1.474.631  (Ν.3867-2010) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΠΑΔ.pdf
3.790.403  (Ν.3868-2010) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (α11, 12).pdf
271.017  (Ν.3879-2010) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΠ (α6π2εδ.ιστ').pdf
360.575  (Ν.3883-2010) ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ (α84).pdf
859.490  (Ν.3889-2010) ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ.pdf
333.980  (Ν.3895-2010) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (α1πιγ).pdf
455.711  (Ν.3897-2010) ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΑΣΘ.pdf
956.076  (Ν.3905-2010) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (α51).pdf
184.817  (Ν.3907-2011) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.pdf
460.403  (Ν.3918-2011) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
383.755  (Ν.3922-2011) ΑΡΧ.ΛΙΜΕΝ. ΣΩΜ- ΕΛΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ.pdf
1.473.226  (Ν.3937-2011) ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ.pdf
161.919  (Ν.3938-2011) ΓΡΑΦ. ΑΝΤΙΜ. ΠΕΡΙΣΤ. ΑΥΘΑΙΡ. - ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ. ΑΠΟΚ. ΔΚΣΕΩΝ (α26π5).pdf
370.446  (Ν.3965-2011) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ. - ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.pdf
508.318  (Ν.3966-2011) ΙΝΣΤ. ΕΚΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΔΔ.pdf
508.318  (Ν.3966-2011) ΙΝΣΤ. ΕΚΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.pdf
427.831  (Ν.3979-2011) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.pdf
2.801.969  (Ν.3983-2011) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
755.057  (Ν.3984-2011) ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ.pdf
886.575  (Ν.3986-2011) ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ.pdf
1.822.010  (Ν.3990-2011) ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf
4.537.751  (Ν.3991-2011) ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
423.764  (Ν.3996-2011) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.pdf
570.353  (Ν.4001-2011) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.pdf
1.179.216  (Ν.4002-2011) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ.pdf
1.060.052  (Ν.4009-2011) AEI.pdf
1.406.577  (Ν.4014-2011) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.pdf
522.230  (Ν.4018-2011) ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΚΕΟ, ΔΚΕΣΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΕΠΙΔ.ΥΠΑΛ.ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (αρθ.11 παρ7).pdf
4.047.677  (Ν.4019-2011) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
357.907  (Ν.4022-2011) ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ.pdf
372.863  (Ν.4023-2011) ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.pdf
9.248.337  (Ν.4024-2011) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΕΔΡΕΙΑ.pdf
674.846  (Ν.4025-2011) ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ.pdf
3.909.682  (Ν.4029-2011) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΑΙ ΠΣ.pdf
1.375.150  (Ν.4030-2011) ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.pdf
4.152.602  (Ν.4033-2011) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.pdf
337.587  (Ν.4037-2012) ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ.pdf
452.143  (Ν.4038-2012) ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΑΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΟΜΜΕΧ ΣΤΗ ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (α17π2).pdf
6.329.924  (Ν.4039-2012) ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.pdf
4.594.398  (Ν.4042-2012) ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΡΟΠΟΠ. Ν.1650-1986).pdf
85.333.139  (Ν.4046-2012) ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2.pdf
3.099.789  (Ν.4047-2012) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ.pdf
150.892  (Ν.4048-2012) ΑΡΧΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ.pdf
1.527.161  (Ν.4051-2012) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2.pdf
539.165  (Ν.4055-2012) ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ.pdf
4.320.812  (Ν.4056-2012) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝ. ΜΟΝΑΔΕΣ (α13).pdf
404.942  (Ν.4057-2012) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (α8και9).pdf
618.314  (Ν.4058-2012) ΕΝΟΠΛΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ.pdf
382.877  (Ν.4061-2012) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ.pdf
12.690.429  (Ν.4062-2012) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝ. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf
508.002  (Ν.4067-2012) ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
1.103.089  (Ν.4069-2012) ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
9.819.585  (Ν.4070-2012) ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚ.- ΜΕΤΑΦ - ΔΗΜ. ΕΡΓΑ.pdf
491.695  (Ν.4071-2012) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (α12π20).pdf
11.967.181  (Ν.4074-2012) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ.pdf
426.786  (Ν.4075-2012) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.pdf
18.270.314  (Ν.4081-2012) ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.pdf
461.244  (Ν.4082-2012) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ.pdf
324.119  (Ν.4084-2012) ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.pdf
2.926.056  (Ν.4085-2012) ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ.pdf
2.346.546  (Ν.4093-2012) ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-2016.pdf
226.333  (Ν.4109-2013) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.pdf
100.714  (Ν.4110 κ 4111-2013) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.pdf
241.280  (Ν.4110-2013) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.pdf
9.896.015  (Ν.4111-2013) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.pdf
261.476  (Ν.4115-2013) ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.pdf
128.329  (Ν.4117-2013) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4030 - 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ.pdf
434.904  (Ν.4121-2013) ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.pdf
663.255  (Ν.4122-2013) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ 2010-31-ΕΕ.pdf
215.777  (Ν.4129-2013) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.pdf
102.600  (Ν.4132-2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
244.298  (Ν.4137-2013) ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 25 ΚΑΙ 26 ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ.pdf
150.408  (Ν.4138-2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ - ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑ.pdf
241.371  (Ν.4139-2013) ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.pdf
257.608  (Ν.4144-2013) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.pdf
186.463  (Ν.4147-2013) ΘΕΜΑΤΑ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ., ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ.pdf
1.040.411  (Ν.4150-2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ..pdf
199.943  (Ν.4151-2013) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.pdf
356.446  (Ν.4152-2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4046, 4093,4127.pdf
113.626  (Ν.4162-2013) ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ.pdf
240.801  (Ν.4164-2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ.pdf
392.967  (Ν.4172-2013) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΙΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.pdf
219.385  (Ν.4174-2013) ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.pdf
2.102.363  (Ν.743-1977) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
881.183  (Ν.776-1978) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1997-1978.pdf
1.277.251  (Ν.867-1979) Υ.Α.Σ.Β.Ε..pdf
5.015.721  (Ν.998-1979) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ .pdf
164.274  (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2010Α139) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ.pdf
145.284  (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2013Α56) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ.pdf
1.226.077  (ΠΔ 1977-483-484 ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (483α7-484α5).pdf
811.696  (ΠΔ 1980-575) ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΩΝ .pdf
93.249  (ΠΔ 1980-575) ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΑΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΑΣΩΝ.pdf
294.792  (ΠΔ 1987-96) ΕΜΑΚ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
1.815.146  (ΠΔ 1988-161) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΕΛΑΣ.pdf
690.174  (ΠΔ 1988-376) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΒ.pdf
6.580.043  (ΠΔ 1988-402) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ.pdf
495.986  (ΠΔ 1988-485) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΑΣΠ.pdf
1.831.270  (ΠΔ 1988-69) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΓΔΕ.pdf
670.049  (ΠΔ 1989-388) ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ.pdf
777.001  (ΠΔ 1989-77) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΤΣΑΚ.pdf
864.309  (ΠΔ 1990-31) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ.pdf
5.541.571  (ΠΔ 1992-210) Π.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ.ΥΠΗΡ..pdf
1.232.722  (ΠΔ 1992-318) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ.pdf
762.282  (ΠΔ 1992-32) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ .pdf
624.073  (ΠΔ 1993-329) ΤΡΟΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΥ.pdf
453.979  (ΠΔ 1993-93) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΝ..pdf
648.291  (ΠΔ 1996-17) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.pdf
1.498.500  (ΠΔ 1996-170) ΠΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.pdf
3.561.686  (ΠΔ 1996-30) ΚΩΔΙΚΑΣ Ν.Α..pdf
1.561.062  (ΠΔ 1997-161) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΥ.pdf
586.720  (ΠΔ 1997-219) ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.pdf
733.411  (ΠΔ 1998-397) ΠΥ ΔΟΚΙΜΟΙ.pdf
2.126.054  (ΠΔ 1998-414) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΣΚ ΚΑΙ ΟΔΔΥ ΣΕ ΑΕ.pdf
565.850  (ΠΔ 1998-55) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
3.027.084  (ΠΔ 1999-242) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ .pdf
38.826  (ΠΔ 2000-161) ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (α1π9).pdf
118.076  (ΠΔ 2000-23) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ.pdf
918.360  (ΠΔ 2000-95) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΥΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΝ..pdf
161.580  (ΠΔ 2001- 14) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡ. ΕΛΑΣ.pdf
161.580  (ΠΔ 2001-14) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡ. ΕΛΑΣ.pdf
1.012.420  (ΠΔ 2001-50) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.pdf
65.198  (ΠΔ 2001-50) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.pdf
201.363  (ΠΔ 2002-11) ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ-ΣΧ.ΕΚΤ.ΑΝΑΓΚΩΝ.pdf
77.595  (ΠΔ 2002-203) Ε.Υ.Α.Θ.- Ε.Υ.Δ.Ε. ΛΥΜΑΤΩΝ .pdf
52.054  (ΠΔ 2002-340) ΕΥΔΕ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ.pdf
48.860  (ΠΔ 2003-338) ΕΠΙΣΤΗΜ-ΕΡΕΥΝΗΤ ΚΕΝΤΡΟ ΠΠ .pdf
82.040  (ΠΔ 2003-347) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ. 1η).pdf
96.876  (ΠΔ 2004-151) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΓΠΠ.pdf
71.016  (ΠΔ 2005-1) ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ.pdf
42.744  (ΠΔ 2005-118) Π.Υ. ΣΧ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (α2)-5ΕΤΙΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ (α1).pdf
1.687.083  (ΠΔ 2005-167) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ.pdf
50.281  (ΠΔ 2005-44) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ.2η).pdf
324.997  (ΠΔ 2006-22) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝ. ΚΕΝΤ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛ..pdf
112.352  (ΠΔ 2007-138) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ .pdf
78.815  (ΠΔ 2007-205) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.pdf
109.325  (ΠΔ 2007-227 ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΤΑΕΑ).pdf
289.342  (ΠΔ 2007-230) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ.pdf
109.616  (ΠΔ 2007-236) Π.Υ..pdf
292.938  (ΠΔ 2007-30) ΕΥΔΕ ΑΠΟΧ- ΛΥΜ ΘΕΣΝΙΚΗΣ.pdf
3.002.819  (ΠΔ 2007-51) ΥΔΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.pdf
344.906  (ΠΔ 2007-57) ΕΚΔΔΑ.pdf
266.582  (ΠΔ 2007-96) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.pdf
110.209  (ΠΔ 2008-35) ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡΗΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ.pdf
125.484  (ΠΔ 2008-4) ΕΥΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ.pdf
164.094  (ΠΔ 2009-148) ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2004-35-ΕΚ).pdf
298.111  (ΠΔ 2009-184) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.pdf
131.066  (ΠΔ 2009-99) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΣ.pdf
181.451  (ΠΔ 2010-100) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ.pdf
92.691  (ΠΔ 2010-112) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΔ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ.pdf
162.495  (ΠΔ 2010-121) ΠΥ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.pdf
278.633  (ΠΔ 2010-127) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.pdf
430.145  (ΠΔ 2010-133) ΟΡΓ. ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf
345.333  (ΠΔ 2010-134) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ.pdf
324.928  (ΠΔ 2010-135) ΟΡΓ. ΑΠΟΚ. ΔΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
374.630  (ΠΔ 2010-142) ΟΡΓ. ΑΠΟΚ. ΔΣΗΣ ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ.pdf
362.732  (ΠΔ 2010-144) ΟΡΓ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ.pdf
431.148  (ΠΔ 2010-145) ΟΡΓ. ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
148.800  (ΠΔ 2010-19) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.pdf
170.605  (ΠΔ 2010-32) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.pdf
2.816.152  (ΠΔ 2010-39) ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΟΙΩΝ.pdf
119.617  (ΠΔ 2010-71) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.pdf
276.971  (ΠΔ 2010-72) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf
174.844  (ΠΔ 2010-83) ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ.pdf
161.143  (ΠΔ 2010-96) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΩΝ - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.pdf
264.726  (ΠΔ 2011-101) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.pdf
300.952  (ΠΔ 2011-104) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΟΔ 2008-96-ΕΚ).pdf
102.996  (ΠΔ 2011-136) ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΥΝΕΔΡΙΟ.pdf
599.107  (ΠΔ 2011-14) ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ.pdf
266.251  (ΠΔ 2011-19) ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ.pdf
722.728  (ΠΔ 2011-248) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.pdf
3.162.753  (ΠΔ 2011-259) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ.pdf
315.652  (ΠΔ 2011-26) ΕΛΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ.pdf
276.155  (ΠΔ 2011-32) ΠΥ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ.pdf
101.387  (ΠΔ 2011-38) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.pdf
119.086  (ΠΔ 2011-39) ΕΥΖΣ-KEMEA.pdf
114.817  (ΠΔ 2011-42) ΕΛΑΣ ΔΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
296.159  (ΠΔ 2011-54) ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ.pdf
488.227  (ΠΔ 2011-67) ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ.pdf
295.676  (ΠΔ 2011-74) ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.pdf
338.965  (ΠΔ 2011-75) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.pdf
264.274  (ΠΔ 2011-77) ΠΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ.pdf
308.874  (ΠΔ 2011-79) ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.pdf
281.223  (ΠΔ 2011-8) ΕΠ Ι ΧΕΙΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.pdf
276.189  (ΠΔ 2012-10) ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ (ΤΡΟΠ.).pdf
285.555  (ΠΔ 2012-100) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ.pdf
280.115  (ΠΔ 2012-101) ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΣ ΣΤΗ ΓΓΠΠ.pdf
320.221  (ΠΔ 2012-102) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.pdf
320.221  (ΠΔ 2012-103) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΣ.pdf
283.666  (ΠΔ 2012-104) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ.pdf
351.877  (ΠΔ 2012-12) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΤΡΟΠ ΠΔ307-86).pdf
610.680  (ΠΔ 2012-121) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ.pdf
320.221  (ΠΔ 2012-169) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.pdf
283.666  (ΠΔ 2012-172) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ.pdf
444.207  (ΠΔ 2012-26) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.pdf
279.135  (ΠΔ 2012-60) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf
18.508.064  (ΠΔ 2012-64) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.pdf
445.313  (ΠΔ 2012-81) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.pdf
329.198  (ΠΔ 2012-85) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.pdf
269.953  (ΠΔ 2012-94) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.pdf
106.258  (ΠΔ 2013-109) ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ.pdf
106.519  (ΠΔ 2013-120) ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ - ΠΟΡΕΙΕΣ.pdf
109.958  (ΠΔ 2013-15) ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.pdf
100.487  (ΠΔ 2013-25) ΠΥ - ΒΑΡΔΙΑ 12ΩΡΟ Ή 16ΩΡΟ Ή 24ΩΡΟ.pdf
91.990  (ΠΔ 2013-4) ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ.pdf
89.212  (ΠΔ 2013-42) ΕΛΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑ 35ΕΤΙΑ.pdf
720.807  (ΠΔ 2013-52) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.pdf
237.570  (ΠΔ 2013-59) ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ.pdf
974.368  (ΠΝΠ 1978-117) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚ ΣΕΙΣΜΩΝ 1978 Β. ΕΛΛΑΔΟΣ.pdf
303.541  (ΠΝΠ 2011-202) ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ.pdf
126.287  (ΠΝΠ 2011-268) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4024.pdf
286.772  (ΠΝΠ 2012-103) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ.pdf
89.497  (ΠΝΠ 2012-224) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046.pdf
122.629  (ΠΝΠ 2012-228) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.pdf
145.029  (ΠΝΠ 2012-229) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046 ΚΑΙ Ν.4093.pdf
336.958  (ΠΝΠ 2012-59) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ.pdf
275.724  (ΠΝΠ 2012-61) ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.pdf
117.800  (ΠΝΠ 2013-139) ΑΡΘΡΟ 14Β Ν.3429-2005.pdf
289.077  (ΠΥΣ 2011-167) ΧΟΡΗΓΙΑ 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ Α.Ο..pdf
276.714  (ΠΥΣ 2011-28) ΧΥΤΥ - ΚΔΑΥ - ΜΜΒΕ Ν. ΣΕΡΡΩΝ.pdf
284.632  (ΠΥΣ 2011-7) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.pdf
281.092  (ΠΥΣ 2012-18) ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΣΕΑ.pdf
117.281  (ΠΥΣ 2013-12) ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΣΕΑ.pdf
115.953  (ΠΥΣ 2013-4) ΧΟΡΗΓΙΑ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ Α.Ο..pdf
853.345  (ΦΕΚ B1987-724) 4η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.pdf
3.526.417  (ΦΕΚ Β1983-479) ΟΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ.pdf
130.014  (ΦΕΚ Β1988-721) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ.pdf
1.466.545  (ΦΕΚ Β1993-647) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ.pdf
608.346  (ΦΕΚ Β1994-82) ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
724.691  (ΦΕΚ Β1994-846) ΙΔΡΥΣΗ 'ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ' ΑΕ.pdf
370.342  (ΦΕΚ Β1995-954) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΑΣ.pdf
473.204  (ΦΕΚ Β1996-203) ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΑΣ.pdf
993.100  (ΦΕΚ Β1996-30) ΠΡΩΤΕΥΟΝ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ,ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.pdf
693.344  (ΦΕΚ Β1996-715) ΚΑΘΟΡ.ΤΜΗΜ.ΟΔΩΝ-ΚΛΑΔΩΝ-ΚΟΜΒΩΝ .pdf
8.085.344  (ΦΕΚ Β1997-1016) ΠΡΟΔΙΑΓΡ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛ. .pdf
683.790  (ΦΕΚ Β1997-192) ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ.pdf
1.101.746  (ΦΕΚ Β1998-12) ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.pdf
4.839.104  (ΦΕΚ Β1999-2184) ΕΑΚ 2000.pdf
755.672  (ΦΕΚ Β1999-485) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Π.Π..pdf
328.150  (ΦΕΚ Β1999-713) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ.& ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (α1π10).pdf
681.616  (ΦΕΚ Β1999-76) ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ.pdf
73.088  (ΦΕΚ Β2000-1459) 9η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ .pdf
270.748  (ΦΕΚ Β2000-376) ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.pdf
893.005  (ΦΕΚ Β2000-455) ΧΗΜΙΚΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.pdf
128.989  (ΦΕΚ Β2001-1185) ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf
103.529  (ΦΕΚ Β2002-1157) ΠΣΕΑ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΛ.Γ.Α. .pdf
104.919  (ΦΕΚ Β2002-1572) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .pdf
247.808  (ΦΕΚ Β2002-1579) ΚΑΝΟΝ. ΛΕΙΤ.ΕΡΑΣΙΤ. ΣΤΑΘ. ΑΣΥΡΜ. .pdf
68.872  (ΦΕΚ Β2002-18) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ.pdf
96.870  (ΦΕΚ Β2002-712) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝ. ΕΓΚΑΤ. ΑΠΟΒΛ. .pdf
570.935  (ΦΕΚ Β2002-715) ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001.pdf
451.535  (ΦΕΚ Β2003-1154)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΚ 2000.pdf
184.026  (ΦΕΚ Β2003-1419) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧ. ΙΑΤΡ. ΑΠΟΒΛ..pdf
205.818  (ΦΕΚ Β2003-1909) METΡA & OΡOI ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .pdf
95.941  (ΦΕΚ Β2003-332) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.pdf
968.733  (ΦΕΚ Β2003-423) ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.pdf
70.382  (ΦΕΚ Β2003-781) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΚ 2000.pdf
97.913  (ΦΕΚ Β2003-850) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Α..pdf
97.849  (ΦΕΚ Β2004-1237) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ..pdf
159.422  (ΦΕΚ Β2004-142) ΚΩΔ. ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ .pdf
128.331  (ΦΕΚ Β2005-1554) 9Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ .pdf
145.985  (ΦΕΚ Β2005-1688) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.pdf
143.134  (ΦΕΚ Β2005-1695) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ.pdf
115.232  (ΦΕΚ Β2005-1710) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡ..pdf
205.475  (ΦΕΚ Β2005-1786)ΕΛΓΑ-ΚΑΝ.ΚΡΑΤ.ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧ..pdf
517.088  (ΦΕΚ Β2005-759) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡ.ΑΠΟΒΛ..pdf
166.857  (ΦΕΚ Β2006-1488) ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ.pdf
600.362  (ΦΕΚ Β2006-168) ΠΡΟΔ. ΧΥΤΑ ΣΕ ΑΠΟΜΩΝ. ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ.pdf
326.670  (ΦΕΚ Β2006-383) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧ.ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ. .pdf
287.301  (ΦΕΚ Β2006-464) ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΠΙΤΡ. ΟΑΣΠ.pdf
317.514  (ΦΕΚ Β2006-776) ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠ. ΑΠΩΛΕΙΩΝ .pdf
2.094.691  (ΦΕΚ Β2006-791) ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ. .pdf
82.240  (ΦΕΚ Β2007-1724) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ 2007.pdf
138.738  (ΦΕΚ Β2007-1866) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Κ.Μ. .pdf
128.430  (ΦΕΚ Β2007-1970) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΜΘ.pdf
909.852  (ΦΕΚ Β2007-287) ΕΘΝ. ΣΧΕΔ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ. .pdf
360.814  (ΦΕΚ Β2007-376) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΑΝΤ.ΚΙΝΔ.ΑΤΑΜΕ .pdf
762.154  (ΦΕΚ Β2007-398) ΟΔΟΙ ΓΓΔΕ.pdf
364.848  (ΦΕΚ Β2007-842) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΑΚ.pdf
117.070  (ΦΕΚ Β2007-88) ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.pdf
119.653  (ΦΕΚ Β2008-1528) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΒΡΟΥ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2007).pdf
3.495.610  (ΦΕΚ Β2008-1652) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
117.874  (ΦΕΚ Β2008-224) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΜΘ (ΤΡΟΠ.1).pdf
160.535  (ΦΕΚ Β2008-2295) ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΔ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2007.pdf
113.350  (ΦΕΚ Β2008-342) Ν.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2008.pdf
225.130  (ΦΕΚ Β2008-628) ΚΑΝ. ΚΡΑΤ. ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧ. - ΕΛΓΑ.pdf
114.045  (ΦΕΚ Β2008-668) ΡΑΧΕΣ-ΚΛΕΙΔΙ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..pdf
556.814  (ΦΕΚ Β2009-1287) ΑΜΙΑΝΤΟΣ.pdf
113.039  (ΦΕΚ Β2009-2075) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ.pdf
113.197  (ΦΕΚ Β2009-356) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.pdf
144.489  (ΦΕΚ Β2010-1005) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf
191.568  (ΦΕΚ Β2010-1046) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf
135.967  (ΦΕΚ Β2010-108) ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ Ε.Α.(α10π2.ι).pdf
143.099  (ΦΕΚ Β2010-1108) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (2007-60-ΕΚ).pdf
87.820  (ΦΕΚ Β2010-1142) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΤΑΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΦΟΡΩΝ.pdf
122.107  (ΦΕΚ Β2010-1346) ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.pdf
2.063.189  (ΦΕΚ Β2010-1383) ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ.pdf
113.297  (ΦΕΚ Β2010-1501) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2009.pdf
118.180  (ΦΕΚ Β2010-1551) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΒΡΟΥ 2010.pdf
178.531  (ΦΕΚ Β2010-1592) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
139.307  (ΦΕΚ Β2010-1601) ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ,. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009.pdf
139.615  (ΦΕΚ Β2010-161) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2006 (ΣΥΜΠΛ.).pdf
119.929  (ΦΕΚ Β2010-180) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2009.pdf
134.206  (ΦΕΚ Β2010-184) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2007.pdf
316.293  (ΦΕΚ Β2010-1909) ΡΥΠΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.pdf
172.850  (ΦΕΚ Β2010-1949) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1999.pdf
123.146  (ΦΕΚ Β2010-1980) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΕΒΡΟΥ 2010.pdf
1.706.390  (ΦΕΚ Β2010-2159) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ.pdf
478.906  (ΦΕΚ Β2010-270) ΕΑΚ 2000 ΚΑΙ ΕΚΩΣ (ΤΡΟΠ).pdf
138.770  (ΦΕΚ Β2010-279) ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf
132.904  (ΦΕΚ Β2010-281) ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf
191.065  (ΦΕΚ Β2010-404) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2008 ΚΑΒΑΛΑΣ 2009.pdf
147.346  (ΦΕΚ Β2010-435) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf
379.149  (ΦΕΚ Β2010-53) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf
100.247  (ΦΕΚ Β2010-650) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009, ΕΒΡΟΥ 2010, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2010).pdf
117.993  (ΦΕΚ Β2010-654) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2007.pdf
112.752  (ΦΕΚ Β2010-76) ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2008.pdf
146.725  (ΦΕΚ Β2010-855) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ.pdf
119.968  (ΦΕΚ Β2011-1049) ΠΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΠ.pdf
121.589  (ΦΕΚ Β2011-1069) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.pdf
175.069  (ΦΕΚ Β2011-1149) ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΙΝΔΟΥ 2010.pdf
603.991  (ΦΕΚ Β2011-1227) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf
131.381  (ΦΕΚ Β2011-1252) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ.pdf
115.359  (ΦΕΚ Β2011-1271) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΤΑ (ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ).pdf
144.645  (ΦΕΚ Β2011-132) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΝΔΟΥ.pdf
136.752  (ΦΕΚ Β2011-1327) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.pdf
147.941  (ΦΕΚ Β2011-1362) ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ.pdf
145.326  (ΦΕΚ Β2011-137) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΠ ΕΙΔ. ΣΥΜΒ. (Ν. ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗ) ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.pdf
116.856  (ΦΕΚ Β2011-1400) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2010 ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΘΩΝΙΑΣ.pdf
396.782  (ΦΕΚ Β2011-1440) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.pdf
129.132  (ΦΕΚ Β2011-1456) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥ - ΥΓ. ΜΟΝ. ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ.pdf
599.192  (ΦΕΚ Β2011-1485) ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.pdf
102.585  (ΦΕΚ Β2011-1505) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥ.pdf
101.323  (ΦΕΚ Β2011-1510) ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ.pdf
131.755  (ΦΕΚ Β2011-1538) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΕΪΧ-ΣΟΥ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ.pdf
19.947.263  (ΦΕΚ Β2011-1555) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.pdf
1.625.303  (ΦΕΚ Β2011-1580) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ.pdf
16.431.140  (ΦΕΚ Β2011-1581) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε..pdf
134.519  (ΦΕΚ Β2011-1588) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε..pdf
124.939  (ΦΕΚ Β2011-1590) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥ.pdf
184.152  (ΦΕΚ Β2011-1604) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.pdf
130.248  (ΦΕΚ Β2011-1605) ΣΥΠΠΑΖΑΘ - ΠΥΡΟ- κ' ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α13).pdf
134.976  (ΦΕΚ Β2011-1608) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ.pdf
170.104  (ΦΕΚ Β2011-1609) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚ.pdf
123.319  (ΦΕΚ Β2011-1618) ΠΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 5ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.pdf
117.945  (ΦΕΚ Β2011-1622) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΚΜ.pdf
310.341  (ΦΕΚ Β2011-1659) ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - 40ΩΡΟ.pdf
164.865  (ΦΕΚ Β2011-1668) ΕΛΓΑ ΦΥΤΙΚΑ.pdf
140.421  (ΦΕΚ Β2011-1669) ΕΛΓΑ ΖΩΙΚΑ.pdf
151.028  (ΦΕΚ Β2011-1677) ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf
133.028  (ΦΕΚ Β2011-1681) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.pdf
113.160  (ΦΕΚ Β2011-1691) ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.pdf
204.842  (ΦΕΚ Β2011-1701) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.pdf
122.461  (ΦΕΚ Β2011-1710) ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.pdf
115.289  (ΦΕΚ Β2011-1735) ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΜΘ.pdf
381.293  (ΦΕΚ Β2011-1751) ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ζ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
131.631  (ΦΕΚ Β2011-1807) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΓΓ ΜΑΚ- ΘΡΑ (ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ).pdf
126.871  (ΦΕΚ Β2011-1819) ΕΓΝΑΤΙΑ - ΧΑΔΑ.pdf
15.187.568  (ΦΕΚ Β2011-1836) ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010.pdf
1.856.687  (ΦΕΚ Β2011-1842) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.pdf
111.032  (ΦΕΚ Β2011-1851) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Δ9 ΚΑΙ Δ10 ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.pdf
4.313.630  (ΦΕΚ Β2011-1872) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf
122.347  (ΦΕΚ Β2011-1874) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΤΡΟΠ.).pdf
472.518  (ΦΕΚ Β2011-1905) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΖΑΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ.pdf
117.542  (ΦΕΚ Β2011-1909) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf
1.125.877  (ΦΕΚ Β2011-1926) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ο.Κ..pdf
131.998  (ΦΕΚ Β2011-1931) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ.pdf
132.327  (ΦΕΚ Β2011-1948) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΥ.pdf
192.910  (ΦΕΚ Β2011-1969) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ.pdf
8.515.655  (ΦΕΚ Β2011-2017) ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ.pdf
110.319  (ΦΕΚ Β2011-2054) ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Α'.pdf
130.451  (ΦΕΚ Β2011-2062) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.pdf
210.774  (ΦΕΚ Β2011-2077) ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.pdf
111.389  (ΦΕΚ Β2011-2109) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ.pdf
111.844  (ΦΕΚ Β2011-2113) ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡ. ΣΕ Σ.Ε.Π. ΚΑΙ Υ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.pdf
1.259.242  (ΦΕΚ Β2011-2201) ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.pdf
7.361.955  (ΦΕΚ Β2011-2227) ΤΡΟΠ. ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.pdf
120.502  (ΦΕΚ Β2011-2235) ΔΙΟΔΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ.pdf
125.152  (ΦΕΚ Β2011-2277) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΜΘ.pdf
127.013  (ΦΕΚ Β2011-2288) ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf
101.111  (ΦΕΚ Β2011-2300) ΥΓΕΙΟΝ. ΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf
102.396  (ΦΕΚ Β2011-2305) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ Π.Κ.Μ..pdf
95.142  (ΦΕΚ Β2011-2341) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗ ΠΚΜ.pdf
126.430  (ΦΕΚ Β2011-2351) ΕΚΕΠΙΣ-ΕΚΕΠ-ΕΟΠΠ.pdf
109.886  (ΦΕΚ Β2011-2370) ΑΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΑΞΗΣ.pdf
5.041.156  (ΦΕΚ Β2011-2453) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.pdf
123.089  (ΦΕΚ Β2011-2455) ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΔΔΑ.pdf
954.072  (ΦΕΚ Β2011-2456) ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.pdf
176.519  (ΦΕΚ Β2011-2470) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..pdf
347.940  (ΦΕΚ Β2011-2494) ΤΡΟΠΟΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
206.188  (ΦΕΚ Β2011-2508) ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.pdf
901.259  (ΦΕΚ Β2011-2512) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.pdf
87.164  (ΦΕΚ Β2011-2542) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΟΜΜΕΧ - ΕΤΕΑΝ.pdf
87.164  (ΦΕΚ Β2011-2542) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε..pdf
100.967  (ΦΕΚ Β2011-257) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.pdf
1.403.651  (ΦΕΚ Β2011-2611) ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.pdf
130.015  (ΦΕΚ Β2011-2612) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΓΜΕ-ΕΚΠΑΑ).pdf
235.355  (ΦΕΚ Β2011-2619) ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΕΦΕΔΡΕΙΑ.pdf
148.904  (ΦΕΚ Β2011-262) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ. (ΑΔΜΘ).pdf
147.364  (ΦΕΚ Β2011-2622) ΓΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ.pdf
141.529  (ΦΕΚ Β2011-2641) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕΠ ΚΑΙ ΣΕΟ ΑΠΟ ΥΠΠΘ.pdf
242.162  (ΦΕΚ Β2011-2654) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.pdf
112.872  (ΦΕΚ Β2011-2674) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2η.pdf
119.326  (ΦΕΚ Β2011-2691) ΕΛΓΑ ΤΡΟΠΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.pdf
111.430  (ΦΕΚ Β2011-2713) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕΠ.pdf
139.166  (ΦΕΚ Β2011-2715) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.pdf
130.722  (ΦΕΚ Β2011-277) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.pdf
122.707  (ΦΕΚ Β2011-2778) ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.pdf
144.019  (ΦΕΚ Β2011-2780) ΙΤΣΑΚ + ΟΑΣΠ - ΔΟΚΙΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ.pdf
100.984  (ΦΕΚ Β2011-2831) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.pdf
176.139  (ΦΕΚ Β2011-2854) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΤΡ. ΕΝΟΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf
436.795  (ΦΕΚ Β2011-2912) ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.pdf
4.680.350  (ΦΕΚ Β2011-2921) ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.pdf
396.985  (ΦΕΚ Β2011-2926) ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΥΜΒ. ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΚΣΕΩΝ.pdf
128.573  (ΦΕΚ Β2011-2930) ΔΙΔΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.pdf
89.259  (ΦΕΚ Β2011-298) ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΟΠΑΔ.pdf
94.835  (ΦΕΚ Β2011-30) ΕΛΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤ. ΥΠΗΡ..pdf
254.361  (ΦΕΚ Β2011-3051) ΕΛΓΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2009.pdf
143.051  (ΦΕΚ Β2011-3201) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ -ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ.pdf
152.691  (ΦΕΚ Β2011-3224) ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΓΑ ΣΕ ΑΛΙΕΙΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.pdf
192.862  (ΦΕΚ Β2011-3322) ΤΙΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ.pdf
144.489  (ΦΕΚ Β2011-347) ΚΟΣΕ ΥΠ.ΠΡΟΣΤ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.pdf
322.200  (ΦΕΚ Β2011-354) ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf
120.848  (ΦΕΚ Β2011-361) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
145.154  (ΦΕΚ Β2011-398) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΑΣ.pdf
116.110  (ΦΕΚ Β2011-446) ΚΑΘΟΡ. ΑΠΟΖ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ) - ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ).pdf
161.636  (ΦΕΚ Β2011-452) ΑΔΜΘ ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΥΠΟΓΡ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ. ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ.pdf
402.212  (ΦΕΚ Β2011-488) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΝΑΡΜ. ΟΔΗΓ. 2008-50-ΕΚ.pdf
185.520  (ΦΕΚ Β2011-506) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ) - (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ).pdf
146.606  (ΦΕΚ Β2011-515) ΚΟΣΕ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ.pdf
192.855  (ΦΕΚ Β2011-525) ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ.pdf
136.472  (ΦΕΚ Β2011-527) ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΜΕΔΙ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΣΜΟΥ (ΜΕΓΑΛΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΑ).pdf
155.686  (ΦΕΚ Β2011-548) ΚΑΜΕΡΕΣ.pdf
101.610  (ΦΕΚ Β2011-564) ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΕΠΥ Β.Ε..pdf
161.132  (ΦΕΚ Β2011-623) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΙΕΡΙΑ.pdf
179.791  (ΦΕΚ Β2011-65) ΑΔ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.pdf
270.043  (ΦΕΚ Β2011-660) ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf
183.313  (ΦΕΚ Β2011-661) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦ - ΔΗΜΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.pdf
124.682  (ΦΕΚ Β2011-665) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2010.pdf
7.903.503  (ΦΕΚ Β2011-702) ΣΤΗΘΑΙΑ.pdf
118.999  (ΦΕΚ Β2011-723) ΣΑΤΑ ΟΤΑ 2011.pdf
121.941  (ΦΕΚ Β2011-727) ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΥΝΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΓΠΠ ΚΑΙ ΣΕΚΠΣ.pdf
120.593  (ΦΕΚ Β2011-841) ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.pdf
103.010  (ΦΕΚ Β2011-867) ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf
58.371.565  (ΦΕΚ Β2011-905) ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΚΜΩΝ - ΕΡΓΩΝ.pdf
124.726  (ΦΕΚ Β2011-911) ΥΕΘΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.pdf
252.940  (ΦΕΚ Β2011-936) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΛΑΓΚΑΔΑΣ- ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ.pdf
144.383  (ΦΕΚ Β2012-1077) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.pdf
143.243  (ΦΕΚ Β2012-1137) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ.pdf
136.123  (ΦΕΚ Β2012-1163) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ κλπ).pdf
299.622  (ΦΕΚ Β2012-1190) ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ.).pdf
2.750.408  (ΦΕΚ Β2012-1307) ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΠΕ ΓΙΑ 2012.pdf
270.234  (ΦΕΚ Β2012-1338) ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.pdf
119.932  (ΦΕΚ Β2012-1346) 4η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.pdf
113.237  (ΦΕΚ Β2012-1399) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΡΟΠ.1η ΦΕΚ 465Β2011).pdf
96.932  (ΦΕΚ Β2012-14) ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ.pdf
3.036.045  (ΦΕΚ Β2012-1413) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.pdf
805.126  (ΦΕΚ Β2012-1537) ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.pdf
370.687  (ΦΕΚ Β2012-1914) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.pdf
841.611  (ΦΕΚ Β2012-21) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Ν.4014).pdf
882.154  (ΦΕΚ Β2012-2221) ΕΦΑΡΜΟΓΗ 440 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ .pdf
209.874  (ΦΕΚ Β2012-2230) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011.pdf
166.137  (ΦΕΚ Β2012-2420) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΓΠΠ.pdf
178.998  (ΦΕΚ Β2012-2776) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.pdf
90.289  (ΦΕΚ Β2012-28) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ -ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΣΔΔΑ.pdf
386.625  (ΦΕΚ Β2012-2844) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.pdf
1.582.212  (ΦΕΚ Β2012-2848) ΕΓΚΡΙΣΗ KΑΙ ΙΣΧΥΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.pdf
401.042  (ΦΕΚ Β2012-3054) ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΡΟΠ.1).pdf
108.984  (ΦΕΚ Β2012-3070) ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ ΣΕ ΕΥΔΕΜΚΛΣΕΠ.pdf
1.905.613  (ΦΕΚ Β2012-3134) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.pdf
151.394  (ΦΕΚ Β2012-3137) ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΓΑ ΣΕ ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2006.pdf
265.436  (ΦΕΚ Β2012-3154) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ.pdf
558.984  (ΦΕΚ Β2012-3360) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.pdf
172.156  (ΦΕΚ Β2012-3498) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ.pdf
4.567.165  (ΦΕΚ Β2012-42) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ Ω.Σ. (ΚΕΙΜΕΝΟ).pdf
613.870  (ΦΕΚ Β2012-42) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ Ω.Σ..pdf
150.892  (ΦΕΚ Β2012-465) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf
130.139  (ΦΕΚ Β2012-475) ΑΔΜΘ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠ).pdf
1.913.386  (ΦΕΚ Β2012-541) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1999).pdf
132.113  (ΦΕΚ Β2012-575) ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ - ΔΙΔΔ.pdf
366.648  (ΦΕΚ Β2012-603) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ MAX ΠΙΕΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 BAR.pdf
121.744  (ΦΕΚ Β2012-673) ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ.pdf
115.113  (ΦΕΚ Β2012-874) ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.pdf
201.851  (ΦΕΚ Β2012-906) ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.pdf
742.686  (ΦΕΚ Β2013-135) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf
153.896  (ΦΕΚ Β2013-1883) ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
174.154  (ΦΕΚ Β2013-1890) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ.pdf
152.989  (ΦΕΚ Β2013-1914) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.pdf
219.789  (ΦΕΚ Β2013-198) ΛΥΣΣΑ.pdf
1.352.263  (ΦΕΚ Β2013-1992) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.pdf
306.014  (ΦΕΚ Β2013-2017) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΔΜΘ.pdf
152.161  (ΦΕΚ Β2013-205) ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΚΜ.pdf
6.696.137  (ΦΕΚ Β2013-224) ΘΗΡΑ.pdf
991.248  (ΦΕΚ Β2013-26) ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΑ ΖΩΑ.pdf
685.335  (ΦΕΚ Β2013-298) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.pdf
7.690.000  (ΦΕΚ Β2013-363) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.pdf
264.166  (ΦΕΚ Β2013-386) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.pdf
424.625  (ΦΕΚ Β2013-4) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.pdf
189.300  (ΦΕΚ Β2013-564) ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2010 ΕΛΓΑ.pdf
141.020  (ΦΕΚ Β2013-596) ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf
672.724  (ΦΕΚ Β2013-598) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
2.502.576  (ΦΕΚ Β2013-630) ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011.pdf
293.919  (ΦΕΚ Β2013-686) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΚΜ.pdf
431.005  (ΦΕΚ Β2013-691) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.pdf
220.134  (ΦΕΚ Β2013-7) ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.4093.pdf
6.764.386  (ΦΕΚ Δ1999-580) ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.pdf
1.067.539  (ΦΕΚ Δ2004-505) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ .pdf
113.226  (ΦΕΚ ΥΟΔΔ2007-271) ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΩΝ.pdf
94.280  (ΦΕΚ ΥΟΔΔ2007-380) ΕΤΑΕΑ - ΔΣ.pdf
105.501  (ΦΕΚ ΥΟΔΔ2011-317) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ.pdf
987.356  2000-60-ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.pdf
90.793  2007 ΑΠΟΦ ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf
145.284  2007-2-ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΕΚ.pdf
103.025  2007-60-ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ.pdf
123.942  2008-1205-ΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.pdf
1.003.510  2011-92-ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
646.195  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1844.pdf
678.958  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1864.pdf
2.699.924  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1911.pdf
3.372.986  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1975.pdf
3.345.942  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1986.pdf
219.100  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2001.pdf
207.096  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf

Directory contains 815.527.547 Bytes in 635 Files

Index of: ΠΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
427.794  ΔΔ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ Ν.4442 ΚΑΙ 11(1936) (ΑΝ.1316-1938) .pdf
145.284  ΔΔ 2007-2-ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΕΚ.pdf
123.942  ΔΔ 2008-1205-ΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.pdf
122.461  ΔΔ ΑΔ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 1710Β2011).pdf
148.904  ΔΔ ΑΔ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ. (ΦΕΚ 262Β2011).pdf
161.919  ΔΔ ΑΔ ΓΡΑΦ. ΑΝΤΙΜ. ΠΕΡΙΣΤ. ΑΥΘΑΙΡ. - ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ. ΑΠΟΚ. ΔΚΣΕΩΝ (Ν.3938-2011).pdf
115.289  ΔΔ ΑΔ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ Β2011-1735).pdf
956.076  ΔΔ ΑΔ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (α51) (Ν.3905-2010).pdf
956.076  ΔΔ ΑΔ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (Ν.3905-2010).pdf
113.160  ΔΔ ΑΔ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1691Β2011).pdf
306.014  ΔΔ ΑΔΜΘ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 2017Β2013).pdf
130.139  ΔΔ ΑΔΜΘ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠ) (ΦΕΚ 475Β2012).pdf
1.060.052  ΔΔ ΑΕΙ (N.4009).pdf
278.633  ΔΔ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΠΔ 127-2010).pdf
1.232.722  ΔΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (ΠΔ 318-1992).pdf
570.935  ΔΔ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 (ΦΕΚ 715Β2002).pdf
2.502.576  ΔΔ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 (ΦΕΚ 630Β2013).pdf
209.874  ΔΔ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 (ΦΕΚ 2230Β2012).pdf
345.333  ΔΔ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ (ΠΔ 134-2010).pdf
91.990  ΔΔ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (ΠΔ 4-2013).pdf
147.364  ΔΔ ΓΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΦΕΚ 2622Β2011).pdf
121.589  ΔΔ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 1069Β2011).pdf
1.414.495  ΔΔ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ(Ν.2685-1999).pdf
2.877.175  ΔΔ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (α15π7) (Ν.2362-1995).pdf
18.270.314  ΔΔ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ (Ν.4081-2012).pdf
372.863  ΔΔ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ(Ν.4023-2011).pdf
357.907  ΔΔ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ(Ν.4022-2011).pdf
382.877  ΔΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ (Ν.4061-2012) .pdf
1.582.212  ΔΔ ΕΓΚΡΙΣΗ KΑΙ ΙΣΧΥΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΦΕΚ 2848Β2012).pdf
130.015  ΔΔ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΓΜΕ-ΕΚΠΑΑ)(ΦΕΚ 2612Β2011).pdf
399.011  ΔΔ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ (Ν.1295-1982).pdf
15.187.568  ΔΔ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010 (ΦΕΚ 1836Β2011).pdf
121.744  ΔΔ ΕΚΙΠ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 673Β2012).pdf
179.791  ΔΔ ΕΚΠ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚ. ΔΚΣΕΩΝ (ΦΕΚ 65Β2011).pdf
119.711  ΔΔ ΕΚΠ ΑΔΕΔΥ (Ν.3369-2005).pdf
940.166  ΔΔ ΕΚΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.1894-1990) .pdf
179.791  ΔΔ ΕΚΠ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚ.ΔΚΣΕΩΝ (ΦΕΚ 65Β2011).pdf
132.113  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ - ΔΙΔΔ (ΦΕΚ 575Β2012).pdf
119.711  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΔΕΔΥ (Ν.3369-2005).pdf
128.573  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΔΙΔΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΦΕΚ 2930Β2011).pdf
2.381.378  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΔΙΔΔ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.3801-2009).pdf
144.658  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΕΚΔΔΑ & ΔΙΔΔ (α16) (Ν.3613-2007).pdf
271.017  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΠ (Ν.3879-2010).pdf
508.318  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΙΝΣΤ. ΕΚΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.3966-2011).pdf
132.113  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜ ΥΠΑΛ ΣΤΟ ΔΙΔΔ (ΦΕΚ 575Β2012).pdf
386.625  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 2844Β2012).pdf
178.531  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΦΕΚ 1592Β2010).pdf
126.430  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΕΠΙΣ-ΕΚΕΠ-ΕΟΠΠ (ΦΕΚ 2351Β2011).pdf
261.476  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ν. 4115 - 2013).pdf
206.188  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 2508Β2011).pdf
508.318  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΔΔ (Ν.3966-2011).pdf
128.573  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΔΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΦΕΚ 2930Β2011).pdf
132.113  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΔΔ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜ ΥΠΑΛ (ΦΕΚ 575Β2012).pdf
2.381.378  ΔΔ ΕΚΠ ΔΙΔΔ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.3801-2009).pdf
344.906  ΔΔ ΕΚΠ ΕΚΔΔΑ (ΠΔ 57-2007).pdf
126.430  ΔΔ ΕΚΠ ΕΚΕΠΙΣ-ΕΚΕΠ-ΕΟΠΠ (ΦΕΚ 2351Β2011).pdf
271.017  ΔΔ ΕΚΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΠ (Ν.3879-2010).pdf
117.542  ΔΔ ΕΚΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΦΕΚ 1909Β2011).pdf
90.289  ΔΔ ΕΚΠ ΕΣΔΔΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ -ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 28Β2012).pdf
123.089  ΔΔ ΕΚΠ ΕΣΔΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (2455ΦΕΚ Β2011).pdf
206.188  ΔΔ ΕΚΠ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 2508Β2011).pdf
508.318  ΔΔ ΕΚΠ ΙΝΣΤ. ΕΚΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.3966-2011).pdf
201.851  ΔΔ ΕΚΠ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 906Β2012).pdf
178.531  ΔΔ ΕΚΠ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΦΕΚ 1592Β2010).pdf
215.777  ΔΔ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Ν.4129-2013).pdf
308.874  ΔΔ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΔ 2011-79).pdf
284.632  ΔΔ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΥΣ 7Α2011).pdf
281.223  ΔΔ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔ8-2011).pdf
1.352.263  ΔΔ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΦΕΚ 1992Β2013).pdf
153.020  ΔΔ ΕΣΠΑ (Ν.3840-2010).pdf
427.831  ΔΔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3979-2011).pdf
328.963  ΔΔ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 85-2012).pdf
226.333  ΔΔ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν. 4109-2013).pdf
102.996  ΔΔ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΥΝΕΔΡΙΟ (ΠΔ 2011-136).pdf
4.047.677  ΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ν.4019-2011).pdf
146.606  ΔΔ ΚΟΣΕ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 515Β2011).pdf
144.489  ΔΔ ΚΟΣΕ ΥΠ.ΠΡΟΣΤ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΦΕΚ 347Β2011).pdf
1.145.920  ΔΔ ΚΥ.Σ.Ε.Α. - Υ.Σ.- ΚΥ.ΣΥΜ. (Ν.1558-1985).pdf
281.092  ΔΔ ΚΥ.Σ.Ε.Α. ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ (ΠΥΣ 18-2012).pdf
444.207  ΔΔ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (ΠΔ 26-2012).pdf
266.582  ΔΔ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (ΠΔ 96-2007).pdf
268.823  ΔΔ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΣ (Ν.2412-1996).pdf
906.905  ΔΔ ΟΑΣΠ (Ν.1349-1983).pdf
1.850.206  ΔΔ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.pdf
2.840.503  ΔΔ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΤΑ.pdf
2.641.758  ΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ν.3845-2010).pdf
6.580.043  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΔ 402-1988).pdf
324.928  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚ ΔΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΔ 135-2010).pdf
374.630  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚ. ΔΣΗΣ ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ (ΠΔ 142-2010).pdf
1.831.270  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΓΔΕ (ΠΔ 69-1988).pdf
558.984  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3360Β2012).pdf
324.997  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΔ 22-2006).pdf
690.174  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΒ (ΠΔ 376-1988).pdf
1.561.062  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΥ (ΠΔ 161-1997).pdf
777.001  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΤΣΑΚ (ΠΔ 77-1989).pdf
495.986  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΑΣΠ (ΠΔ 485-1988).pdf
362.732  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ (ΠΔ 144-2010).pdf
431.148  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΔ 145-2010).pdf
347.940  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠ) (ΦΕΚ 2494Β2011).pdf
430.145  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΔ 133- 2010).pdf
1.687.083  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ (ΠΔ 167-2005).pdf
2.547.606  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ (Ν.1481-1984).pdf
3.027.084  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΔ 242-1999).pdf
918.360  ΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΥΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΝ. (ΠΔ 95-2000).pdf
175.576  ΔΔ ΟΣΚ (Ν.3027-2002).pdf
2.126.054  ΔΔ ΟΣΚ ΚΑΙ ΟΔΔΥ ΑΕ (ΠΔ 414-1998).pdf
295.676  ΔΔ ΟΤΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔ 2011-74).pdf
522.230  ΔΔ ΟΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (αρθ.11 παρ7) (Ν.4018-2011).pdf
729.453  ΔΔ ΟΤΑ ΚΩΔ.ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Ν3463-2006).pdf
204.842  ΔΔ ΟΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΦΕΚ 1701Β2011).pdf
4.664.187  ΔΔ ΟΤΑ Ν.Α. ΙΔΡΥΣΗ (Ν.2218-1994).pdf
113.350  ΔΔ ΟΤΑ Ν.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2008 (ΦΕΚ 342Β2008).pdf
124.682  ΔΔ ΟΤΑ Ν.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2010 (ΦΕΚ 665B2011).pdf
3.561.686  ΔΔ ΟΤΑ Ν.Α. ΚΩΔΙΚΑΣ (ΠΔ 30-1996).pdf
145.172  ΔΔ ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α΄- Β΄ (Ν.3274-2004).pdf
183.313  ΔΔ ΟΤΑ ΠΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦ - ΔΗΜΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΦΕΚ 661Β2011).pdf
338.965  ΔΔ ΟΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔ 75-2011).pdf
115.359  ΔΔ ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ) (ΦΕΚ 1271Β2011).pdf
118.999  ΔΔ ΟΤΑ-ΠΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2011(ΦΕΚ 723Β2011).pdf
360.575  ΔΔ ΟΤΑ-ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ (α84) (Ν.3883-2010).pdf
270.748  ΔΔ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΕΚ 376Β2000).pdf
130.722  ΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 277Β2011).pdf
1.383.803  ΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΟΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (Ν.2647-1998).pdf
3.172.553  ΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗ (Ν.2503-1997).pdf
152.161  ΔΔ ΠΚΜ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ (ΦΕΚ 205Β2013).pdf
293.919  ΔΔ ΠΚΜ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΦΕΚ 686Β2013).pdf
137.601  ΔΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861-2010).pdf
82.040  ΔΔ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ.1η) (ΠΔ 2003-347).pdf
166.857  ΔΔ ΣΕΙΡΑ - ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΕΚ 1488Β2006).pdf
101.323  ΔΔ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΦΕΚ 1510Β2011).pdf
883.856  ΔΔ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852-2010).pdf
491.695  ΔΔ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΤΡΟΠΟΠ.) (Ν.4071-2012) .pdf
164.274  ΔΔ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ (ΑΠΟΦ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ Α139-2010).pdf
880.725  ΔΔ ΥΑΣ (N.1190-1981).pdf
370.342  ΔΔ ΥΑΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΦΕΚ 954Β1995).pdf
1.277.251  ΔΔ ΥΑΣΒΕ (N.867-1979).pdf
974.368  ΔΔ ΥΑΣΒΕ (ΠΝΠ 1978-Α-117).pdf
755.057  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ν.3984-2011).pdf
390.338  ΔΔ ΥΓΕΙΑ 3η & 4η ΥΠΕ (Ν.3527-2007).pdf
460.403  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ν.3918-2011).pdf
3.790.403  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΥ (Ν.3868-2010).pdf
159.849  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ν.3172-2003).pdf
3.673.137  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (Ν.2519-1997).pdf
122.347  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΤΡΟΠ.1η) (ΦΕΚ 1874Β2011).pdf
112.872  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΤΡΟΠ.2η) (ΦΕΚ 2674Β2011).pdf
100.984  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΤΡΟΠ.3η) (ΦΕΚ 2011-2831).pdf
133.028  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΦΕΚ 1681B2011).pdf
4.537.751  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Ν.3991-2011).pdf
216.047  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ν.3402-2005).pdf
401.042  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΡΟΠ.1) (ΦΕΚ 3054Β2012).pdf
954.072  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 2456Β2011).pdf
1.403.651  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΦΕΚ 2611Β2011).pdf
241.371  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Ν.4139-2013).pdf
3.126.655  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΣΥ (Ν.1579-1985).pdf
772.664  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΣΥ (Ν.2194-1994).pdf
242.304  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΣΥ (Ν.3329-2005).pdf
186.333  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΣΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.2889-2001).pdf
2.486.067  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΣΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ν.1397-1983).pdf
175.052  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΕΣΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΕΛ ΓΙΑ Ε.Α.(α44π2) (Ν.3204-2003).pdf
68.872  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ (ΦΕΚ 18Β2002).pdf
97.849  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΦΕΚ 1237Β2004).pdf
453.979  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΠΔ 93-1993).pdf
101.610  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΕΠΥ Β.Ε. (ΦΕΚ 564Β2011).pdf
815.680  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Ν.1278-1982).pdf
775.289  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (Ν.3106-2003).pdf
674.846  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ -ΦΟΡΕΙΣ (Ν.4025-2011).pdf
1.722.929  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Ν.2646-1998).pdf
280.321  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ν.3418-2011).pdf
219.789  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΛΥΣΣΑ (ΦΕΚ 198Β2013).pdf
111.389  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ (ΦΕΚ 2109Β2011).pdf
351.877  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΡΟΠ ΠΔ307-86) (ΠΔ 12-2012).pdf
991.248  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΑ ΖΩΑ (ΦΕΚ 26Β2013).pdf
102.600  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Ν.4132-2013).pdf
129.132  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΦΕΚ 1456Β2011).pdf
132.327  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΦΕΚ 1948Β2011).pdf
100.967  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΦΕΚ 257Β2011).pdf
130.451  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΦΕΚ 2062Β2011).pdf
4.838.332  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν.2071-1992).pdf
115.113  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΦΕΚ 874Β2012).pdf
1.619.720  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ (Ν.3370-2005).pdf
89.259  ΔΔ ΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΟΠΑΔ (ΦΕΚ 298Β2011).pdf
686.474  ΔΔ ΥΕΘΑ (Ν.2292-1995).pdf
161.143  ΔΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΩΝ - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΠΔ 96-2010).pdf
298.111  ΔΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΔ 184-2009).pdf
78.815  ΔΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ΠΔ 205-2007).pdf
289.077  ΔΔ ΧΟΡΗΓΙΑ 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ Α.Ο. (ΠΥΣ 167Α2011).pdf
136.752  ΔΔ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΦΕΚ 1327Β2011).pdf
4.567.165  ΔΕ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ Ω.Σ. (ΦΕΚ 42Β2012) (ΚΕΙΜΕΝΟ).pdf
613.870  ΔΕ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ Ω.Σ. (ΦΕΚ 42Β2012).pdf
556.814  ΔΕ ΑΜΙΑΝΤΟΣ (ΦΕΚ 1287Β2009).pdf
7.690.000  ΔΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ 363Β2013).pdf
2.515.758  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Ν.1418-1984).pdf
92.691  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΔ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (ΠΔ 112-2010).pdf
7.482.781  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΩΔ. ΝΟΜ. ΚΑΤΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ν.3669-2008).pdf
9.819.585  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΩΔ. ΝΟΜ. ΚΑΤΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΡΟΠΟΠ. Ν.3669-2008)- ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (Ν.4070-2012) .pdf
125.484  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ(ΠΔ 4-2008).pdf
110.209  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΓ(ΠΔ 35-2008).pdf
136.472  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΜΕΔΙ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΣΜΟΥ (ΦΕΚ 527Β2011).pdf
16.431.140  ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε.(ΦΕΚ 1581Β2011).pdf
370.687  ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΦΕΚ 1914Β2012).pdf
4.839.104  ΔΕ ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β1999).pdf
478.906  ΔΕ ΕΑΚ 2000 ΚΑΙ ΕΚΩΣ (ΤΡΟΠ) (ΦΕΚ 270Β2010).pdf
126.871  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ - ΧΑΔΑ (ΦΕΚ 1819Β2011).pdf
108.984  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ ΣΕ ΕΥΔΕΜΚΛΣΕΠ (ΦΕΚ 3070Β2012).pdf
252.940  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΦΕΚ 936Β2011).pdf
8.756.849  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.(Ν.3605-2007).pdf
724.691  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - ΙΔΡΥΣΗ (ΦΕΚ 846Β1994).pdf
1.167.295  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. - ΜΟΝ.ΑΝΤ.ΦΥΣ.ΚΑΤΑΣ.-ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (Ν.3212-2003).pdf
120.502  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΟΔΙΑ (ΦΕΚ 2235Β2011).pdf
114.045  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΡΑΧΕΣ-ΚΛΕΙΔΙ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ (ΦΕΚ 668Β2008).pdf
131.998  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ (ΦΕΚ 1931Β2011).pdf
1.067.539  ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 505Δ2004).pdf
3.036.045  ΔΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΦΕΚ 1413Β2012).pdf
663.255  ΔΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ 2010-31-ΕΕ (Ν.4122-2013).pdf
175.169  ΔΕ ΕΥΑΘ ΑΕ (Ν.2937-2001).pdf
77.595  ΔΕ ΕΥΑΘ- ΕΥΔΕ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΔ 203-2002).pdf
292.938  ΔΕ ΕΥΔΕ ΑΠΟΧ- ΛΥΜ ΘΕΣΝΙΚΗΣ (ΠΔ 30-2007).pdf
296.159  ΔΕ ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ (ΠΔ 54-2011).pdf
276.189  ΔΕ ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ (ΤΡΟΠ.) (ΠΔ 10- 2012).pdf
586.720  ΔΕ ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΔ 219-1997).pdf
882.154  ΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 440 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (ΦΕΚ 2221Β2012).pdf
570.353  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Ν. 4001-2011).pdf
4.567.165  ΔΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ Ω.Σ. (ΚΕΙΜΕΝΟ) (ΦΕΚ 42Β2012).pdf
613.870  ΔΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ Ω.Σ. (ΦΕΚ 42Β2012).pdf
4.776.417  ΔΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞ Ω.Σ. (ΒΔ 1954).pdf
134.519  ΔΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (ΦΕΚ 1588Β2011).pdf
127.013  ΔΕ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΦΕΚ 2288Β2011).pdf
98.746  ΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ν.2882-2001) .pdf
864.309  ΔΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ΠΔ 31-1990).pdf
508.002  ΔΕ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.4067-2012) .pdf
128.329  ΔΕ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ. Ν.4030-2011) (Ν.4117-2013).pdf
1.375.150  ΔΕ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ν.4030-2011).pdf
1.905.613  ΔΕ ΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΦΕΚ 3134Β2012).pdf
289.342  ΔΕ ΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (ΠΔ 230-2007).pdf
300.952  ΔΕ ΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΟΔ 2008-96-ΕΚ) (ΠΔ 104-2011).pdf
762.154  ΔΕ ΟΔΟΙ ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 398Β2007).pdf
265.436  ΔΕ ΟΔΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ (ΦΕΚ 3154Β2012).pdf
52.054  ΔΕ ΟΔΟΙ ΕΥΔΕ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ (ΠΔ 340-2002).pdf
693.344  ΔΕ ΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡ.ΤΜΗΜ.ΟΔΩΝ-ΚΛΑΔΩΝ-ΚΟΜΒΩΝ (ΦΕΚ 715Β1996).pdf
6.541.709  ΔΕ ΟΔΟΙ ΚΟΚ (Ν.2696-1999).pdf
360.621  ΔΕ ΟΔΟΙ ΚΟΚ (Ν.3542-2007).pdf
455.711  ΔΕ ΟΔΟΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΑΣΘ (Ν.3897-2010).pdf
117.945  ΔΕ ΟΔΟΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 1622Β2011).pdf
138.738  ΔΕ ΟΔΟΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ1866Β2007).pdf
117.874  ΔΕ ΟΔΟΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΜΘ (ΤΡΟΠ.1) (ΦΕΚ 224Β2008).pdf
128.430  ΔΕ ΟΔΟΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΜΘ (ΦΕΚ 1970Β2007).pdf
125.152  ΔΕ ΟΔΟΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΜΘ (ΦΕΚ 2277Β2011).pdf
58.371.565  ΔΕ ΟΔΟΙ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΚΜΩΝ - ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ 905Β2011).pdf
993.100  ΔΕ ΟΔΟΙ ΠΡΩΤ., ΔΕΥΤΕΡ. ,ΤΡΙΤ. Ε.Ο.. (ΦΕΚ 30Β1996).pdf
7.903.503  ΔΕ ΟΔΟΙ ΣΤΗΘΑΙΑ (ΦΕΚ 702Β2011).pdf
11.122.166  ΔΕ ΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ν.3481-2006).pdf
133.271  ΔΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ν.3389-2005).pdf
125.854  ΔΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ (Ν.3843-2010).pdf
178.998  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΦΕΚ 2776Β2012).pdf
742.686  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 135Β2013).pdf
451.535  ΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 1154Β2003).pdf
70.382  ΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 781Β2003).pdf
147.941  ΕΑ ΑΕΡ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (ΦΕΚ 1362Β2011).pdf
301.138  ΕΑ ΑΕΡ ΔΙΑΧ. ΑΤΥΧΗΜ. ΠΟΛΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ν.2912-2001).pdf
151.028  ΕΑ ΑΕΡ ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΕΚ 1677Β2011).pdf
599.192  ΕΑ ΑΕΡ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΦΕΚ 1485Β2011).pdf
18.508.064  ΕΑ ΑΕΡ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΔ 64-2012).pdf
148.800  ΕΑ ΑΕΡ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΔ 19-2010).pdf
1.625.303  ΕΑ ΑΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ (ΦΕΚ 15810Β2011).pdf
155.686  ΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ (ΦΕΚ 548B2011).pdf
119.617  ΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΔ71- 2010).pdf
279.135  ΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΔ 60-2012).pdf
161.636  ΕΑ ΔΑΣΗ ΑΔΜΘ ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΥΠΟΓΡ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ. ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ(ΦΕΚ 452Β2011).pdf
2.612.056  ΕΑ ΔΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ (Ν.2637-1998).pdf
4.313.630  ΕΑ ΔΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΦΕΚ 1872Β2011).pdf
19.947.263  ΕΑ ΔΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΦΕΚ 1555Β2011).pdf
5.041.156  ΕΑ ΔΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ Β2011-2453).pdf
472.518  ΕΑ ΔΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΖΑΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΦΕΚ 1905Β2011).pdf
131.755  ΕΑ ΔΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΕΪΧ-ΣΟΥ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ (ΦΕΚ 1538Β2011).pdf
5.336.361  ΕΑ ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΡΘΡΑ 114-121 (Ν.1892-1990).pdf
859.490  ΕΑ ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (Ν.3889-2010).pdf
240.801  ΕΑ ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ν.4164-2013).pdf
1.706.390  ΕΑ ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ (ΦΕΚ 2159Β2010).pdf
192.855  ΕΑ ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ (ΦΕΚ 525Β2011).pdf
13.480.513  ΕΑ ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΝΔ 89-1969).pdf
382.877  ΕΑ ΔΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ (Ν. 4061-2012).pdf
146.725  ΕΑ ΔΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ (ΦΕΚ 855Β2010).pdf
811.696  ΕΑ ΔΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΩΝ (ΠΔ 575-1980).pdf
93.249  ΕΑ ΔΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΡΤΗΣ (ΠΔ 575-1980).pdf
6.696.137  ΕΑ ΔΑΣΗ ΘΗΡΑ (ΦΕΚ 224Β2013).pdf
4.320.812  ΕΑ ΔΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝ. ΜΟΝΑΔΕΣ (α13) (Ν.4056-2012).pdf
159.422  ΕΑ ΔΑΣΗ ΚΩΔ. ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 142Β2004).pdf
115.232  ΕΑ ΔΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΡ. (ΦΕΚ 1710B2005).pdf
434.904  ΕΑ ΔΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (Ν.4121-2013).pdf
3.526.417  ΕΑ ΔΑΣΗ ΟΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ (ΦΕΚ 479Β1983).pdf
153.152  ΕΑ ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν.3208- 2003).pdf
5.015.721  ΕΑ ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ (Ν.998-1979).pdf
150.408  ΕΑ ΔΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ - ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑ (Ν.4138-2013).pdf
130.248  ΕΑ ΔΑΣΗ ΣΥΠΠΑΖΑΘ - ΠΥΡΟ- κ' ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α13) (ΦΕΚ 1605Β2011).pdf
141.020  ΕΑ ΔΑΣΗ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 596Β2013).pdf
103.010  ΕΑ ΔΑΣΗ ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ 867Β2011).pdf
436.795  ΕΑ ΔΑΣΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΦΕΚ 2912Β2011).pdf
317.514  ΕΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠ. ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΦΕΚ 776Β2006).pdf
439.288  ΕΑ ΔΙΑΧ. ΟΜ. ΑΝΑΓΝ. ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡ. (Ν.3448-2006).pdf
142.512  ΕΑ ΔΙΑΧ. ΟΜ. ΔΙΑΧ. ΧΒΡΠ ΑΠΕΙΛΩΝ (Ν.3491-2006).pdf
4.152.602  ΕΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Ν.4033-2011).pdf
117.070  ΕΑ ΕΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΦΕΚ 88Β2007).pdf
901.370  ΕΑ ΕΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΧ (Ν.Δ.49-1968).pdf
131.631  ΕΑ ΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΓΓ ΜΑΚ- ΘΡΑ (ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ) (ΦΕΚ 1807B2011).pdf
1.041.243  ΕΑ ΕΑ ΑΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΣΕΙΣΜΟΥ, ΚΛΠ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ (ΚΔ 6-20) .pdf
720.807  ΕΑ ΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΠΔ 52-2013).pdf
1.466.545  ΕΑ ΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΕΚ 647Β1993).pdf
618.314  ΕΑ ΕΑ ΕΝΟΠΛΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (Ν. 4058-2012).pdf
667.944  ΕΑ ΕΑ ΚΥΡΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.3449-2006).pdf
117.281  ΕΑ ΕΑ ΚΥΣΕΑ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ (ΠΥΣ 12Α2013).pdf
118.076  ΕΑ ΕΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ (ΠΔ 23-2000).pdf
1.733.224  ΕΑ ΕΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ν.1844-1989).pdf
1.003.510  ΕΑ ΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2011-92-ΕΚ.pdf
97.913  ΕΑ ΕΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Α.(ΦΕΚ 850Β2003).pdf
135.967  ΕΑ ΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ Ε.Α. (ΦΕΚ 108Β2010).pdf
841.611  ΕΑ ΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Ν.4014) (ΦΕΚ 21Β2012).pdf
1.406.577  ΕΑ ΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ(αρθ1παρ2) (Ν.4014-2011).pdf
87.820  ΕΑ ΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΤΑΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙOΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ 1142Β2010).pdf
95.142  ΕΑ ΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗ ΠΚΜ (ΦΕΚ 2341Β2011).pdf
109.886  ΕΑ ΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΑΞΗΣ ΑΡΣΗ (ΦΕΚ 2370Β2011).pdf
3.643.455  ΕΑ ΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΑΣΕΠ (Ν.2190-1994).pdf
1.035.203  ΕΑ ΕΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΚ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (ΒΔ.972-1966) .pdf
6.783.018  ΕΑ ΕΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΙΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ (Ν. 4442-1929).pdf
123.685  ΕΑ ΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (α10π7) (Ν.2898-2001).pdf
106.519  ΕΑ ΕΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ - ΠΟΡΕΙΕΣ (ΠΔ 120-2013).pdf
431.005  ΕΑ ΕΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΦΕΚ 691Β2013).pdf
101.111  ΕΑ ΕΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 2300Β2011).pdf
102.396  ΕΑ ΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 2305Β2011).pdf
124.726  ΕΑ ΕΑ ΥΕΘΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΦΕΚ 911Β2011).pdf
120.269  ΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ν.3622-2007) .pdf
618.314  ΕΑ ΕΝΟΠΛΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (Ν.4058-2012) .pdf
381.293  ΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ζ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΕΚ 1751B2011).pdf
9.819.585  ΕΑ ΕΠΙΚ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚ.- ΜΕΤΑΦ - ΔΗΜ. ΕΡΓΑ (Ν.4070-2012) .pdf
247.808  ΕΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΝΟΝ. ΛΕΙΤ.ΕΡΑΣΙΤ. ΣΤΑΘ. ΑΣΥΡΜ. (ΦΕΚ 1579Β2002).pdf
685.335  ΕΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 298Β2013).pdf
139.166  ΕΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΦΕΚ 2715Β2011).pdf
901.259  ΕΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 2512Β2011).pdf
131.381  ΕΑ ΕΠΙΚ. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΦΕΚ 1252Β2011).pdf
120.593  ΕΑ ΕΠΙΚ. ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ (ΦΕΚ 841Β2011).pdf
287.301  ΕΑ ΕΠΙΤΡ. ΟΑΣΠ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ(ΦΕΚ 464Β2006).pdf
2.344.217  ΕΑ ΕΠΙΤΡ. ΣΕΙΣΜ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ- ΝΕΦΟΣ (Ν.2052-1992).pdf
145.360  ΕΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ.Σ. (α4) (Ν.3569-2007).pdf
152.691  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΓΑ ΣΕ ΑΛΙΕΙΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΦΕΚ 3224Β2011).pdf
151.394  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΓΑ ΣΕ ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2006 ΚΑΒΑΛΑ, ΞΑΝΘΗ, ΡΟΔΟΠΗ (ΦΕΚ 3137Β2012).pdf
461.244  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ν.4082-2012).pdf
336.958  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΝΠ 59-2012).pdf
1.913.386  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1999) (ΦΕΚ 541Β2012).pdf
881.183  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1977-1978 (Ν.776-1978).pdf
82.240  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ 2007 (ΦEK 1724B2007).pdf
175.069  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΙΝΔΟΥ 2010 (ΦΕΚ 1149Β2011).pdf
144.489  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008 (ΦΕΚ 1005Β2010).pdf
205.475  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΛΓΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 1786B2005).pdf
254.361  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΛΓΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2009 (ΦΕΚ 3051Β2011).pdf
140.421  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΛΓΑ ΖΩΙΚΑ (ΦΕΚ 1669Β2011).pdf
119.326  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΛΓΑ ΖΩΙΚΑ - ΦΥΤΙΚΑ (ΤΡΟΠ.) (ΦΕΚ Β2011-2691).pdf
164.865  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΛΓΑ ΦΥΤΙΚΑ (ΦΕΚ 1668Β2011).pdf
225.130  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΛΓΑ-ΚΑΝΟΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 628Β2008).pdf
87.164  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΟΜΜΕΧ - ΕΤΕΑΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ΦΕΚ 2542Β2011).pdf
2.233.753  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΠΙΧΕΙΡ.- ΕΟΜΜΕΧ (Ν.2459-1997).pdf
109.325  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΤΑΕΑ (ΠΔ 227-2007 ).pdf
94.280  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΕΤΑΕΑ- ΔΣ (ΦΕΚ 380ΥΟΔΔ2007).pdf
116.110  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ) - ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ) (ΦΕΚ 446Β2011).pdf
128.989  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ 1185Β2001).pdf
275.363  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ (Ν.3624-2007).pdf
1.041.237  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ (N.Δ.57-1973).pdf
452.143  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΟΜΜΕΧ ΣΤΗ ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Ν.4038-2012).pdf
116.856  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2010 ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΦΕΚ 1400Β2011).pdf
185.520  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ) - (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ) (ΦΕΚ 506Β2011).pdf
119.653  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2007) (ΦΕΚ 1528Β2008).pdf
143.243  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ (ΦΕΚ 1137Β2012).pdf
144.645  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΝΔΟΥ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ) (ΦΕΚ 132Β2011).pdf
172.850  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1999 (ΦΕΚ 1949Β2010).pdf
100.247  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009, ΕΒΡΟΥ 2010, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2010) (ΦΕΚ 650Β2010).pdf
117.993  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2007 (ΦΕΚ 654Β2010).pdf
118.180  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΕΒΡΟΥ 2010 (ΦΕΚ 1551Β2010).pdf
123.146  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΕΒΡΟΥ 2010 (ΦΕΚ 1980Β2010).pdf
139.615  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2006 (ΣΥΜΠΛ.) (ΦΕΚ 161Β2010).pdf
134.206  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2007 (ΦΕΚ 184Β2010).pdf
191.065  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2008 ΚΑΒΑΛΑΣ 2009 (ΦΕΚ 404Β2010).pdf
113.297  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2009 (ΦΕΚ 1501Β2010).pdf
119.929  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2009 (ΦΕΚ 180Β2010).pdf
189.300  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2010 ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 564Β2013).pdf
2.137.796  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕ ΠΛΗΓ. ΑΠΟ ΦΥΣ.ΦΑΙΝ. (Ν.2768-1999).pdf
636.896  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣ-ΠΛΗΜ.-ΚΑΤ-ΠΥΡΚ. (Ν.2576-1998).pdf
191.568  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008 (ΦΕΚ 1046Β2010).pdf
147.346  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008 (ΦΕΚ 435Β2010).pdf
379.149  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008 (ΦΕΚ 53Β2010).pdf
974.368  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΩΝ 1978 Β. ΕΛΛΑΔΟΣ(ΠΝΠ 1978 -Α-117).pdf
153.152  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΤΕΓΑΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΩΝ (α1παρ12) (Ν.3208-2003).pdf
161.132  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΙΕΡΙΑ (ΦΕΚ 623B2011).pdf
143.051  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ -ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΦΕΚ 3201Β2011).pdf
2.233.753  ΕΑ ΟΙΚ. ΑΠΟΖΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ.- ΕΟΜΜΕΧ (Ν.2459-1997).pdf
138.770  ΕΑ ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008 (ΦΕΚ 279Β2010).pdf
160.535  ΕΑ ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΔ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2007 (ΦΕΚ 2295Β2008).pdf
112.752  ΕΑ ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2008 (ΦΕΚ 76Β2010).pdf
139.307  ΕΑ ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ,. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 (ΦΕΚ 1601Β2010).pdf
132.904  ΕΑ ΟΙΚ.ΑΠΟΖ. ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2008 (ΦΕΚ 281Β2010).pdf
38.826  ΕΑ ΟΤΑ Ν.Α. ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΔ 161-2000).pdf
1.226.077  ΕΑ ΟΤΑ Ν.Α. ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΔ 483-4-1977).pdf
109.958  ΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ΠΔ 15-2013).pdf
610.680  ΕΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΠΔ 121-2012).pdf
3.162.753  ΕΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΠΔ 259-2011).pdf
2.816.152  ΕΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΟΙΩΝ (ΠΔ 39-2010).pdf
101.387  ΕΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ΠΔ 38-2011).pdf
360.814  ΕΑ ΤΕΧΝ. ΑΤΥΧ. ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΑΝΤ.ΚΙΝΔ.ΑΤΑΜΕ (ΦΕΚ 376Β2007).pdf
143.099  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΔΙΑΧ. ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (2007-60-ΕΚ) (ΦΕΚ 1108Β2010).pdf
103.025  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΔΙΑΧ. ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 2007-60-ΕΚ.pdf
145.985  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΦΕΚ 1688Β2005).pdf
396.782  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΦΕΚ 1440Β2011).pdf
3.002.819  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΔ 51-2007).pdf
143.134  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ (ΦΕΚ 1695Β2005).pdf
244.298  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 25 ΚΑΙ 26 ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ (Ν.4137-2013).pdf
2.063.189  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΦΕΚ 1383Β2010).pdf
987.356  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2000-60-ΕΚ.pdf
156.150  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ (Ν.3010-2002).pdf
78.960  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Ν.3199-2003).pdf
4.680.350  ΕΑ ΥΔΑΤΑ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (ΦΕΚ 2924Β2011).pdf
89.212  ΕΛΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ- ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑ 35ΕΤΙΑ (ΠΔ 42-2013).pdf
473.204  ΕΛΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΦΕΚ 203Β1996).pdf
285.555  ΕΛΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ (ΠΔ 100-2012).pdf
132.496  ΕΛΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ (Ν.2800-2000).pdf
264.726  ΕΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΔ 101-2011).pdf
722.728  ΕΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΔ 248-2011).pdf
114.817  ΕΛΑΣ ΔΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΔ 42-2011).pdf
315.652  ΕΛΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΠΔ 26-2011).pdf
94.835  ΕΛΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤ. ΥΠΗΡ.(ΦΕΚ 30Β2011).pdf
320.221  ΕΛΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 103-2012).pdf
204.261  ΕΛΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΝΠ 2012-61).pdf
145.154  ΕΛΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 398Β2011).pdf
131.066  ΕΛΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΣ (ΠΔ 99-2009).pdf
161.580  ΕΛΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 14-2001).pdf
1.815.146  ΕΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΔ 161-1988).pdf
71.016  ΕΛΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΔ 1-2005).pdf
320.221  ΕΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΔ 102-2012).pdf
184.817  ΕΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Ν.3907-2011).pdf
158.794  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ (Ν.3585-2007).pdf
112.352  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ (Π.Δ.138-2007).pdf
186.463  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΡΟΠ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ), ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ., ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ (Ν.4147-2013).pdf
89.497  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046 (ΠΝΠ 2012-224).pdf
117.800  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ (ΤΡΟΠ. ΑΡΘΡΟ 14Β Ν.3429-2005) (ΠΝΠ 139Α2013).pdf
266.251  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ (ΠΔ 19-2011).pdf
113.626  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ (Ν.4162-2013).pdf
199.943  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν.4151-2013).pdf
426.786  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν.4075-2012).pdf
540.293  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Ν.3863-2010).pdf
9.248.337  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ -ΕΦΕΔΡΕΙΑ (Ν.4024-2011).pdf
126.287  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4024 (ΠΝΠ 2011-268).pdf
122.707  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΦΕΚ 2778Β2011).pdf
752.491  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Ν.2026-1992).pdf
122.629  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (ΠΝΠ 2012-228).pdf
152.989  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΦΕΚ 1914Β2013).pdf
235.355  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΕΦΕΔΡΕΙΑ (ΦΕΚ 2619Β2011).pdf
539.165  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ (Ν.4055-2012).pdf
209.155  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Ν.3846-2010).pdf
424.625  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΕΚ 4Β2013).pdf
113.237  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΡΟΠ.1η ΦΕΚ 465Β2011).pdf
150.892  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ 465Β2012).pdf
1.474.631  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΠΑΔ (Ν.3867-2010).pdf
672.724  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΦΕΚ 598Β2013).pdf
264.166  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 386Β2013).pdf
257.608  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Ν.4144-2013).pdf
350.006  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΩΔ.ΚΑΤΑΣΤ.ΔΗΜΟΤ.& ΚΟΙΝΟΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.3584-2007).pdf
493.339  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.3528-2007).pdf
144.842  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΡΟΠΟΠ.) - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (Ν.3839-2010).pdf
2.346.546  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-2016 (Ν.4093-2012).pdf
3.099.789  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Ν.4047-2012).pdf
886.575  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΡΑ (Ν.3986-2011).pdf
303.541  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΝΠ 2011-202).pdf
452.143  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν.4038-2012).pdf
828.797  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν.2470-1997).pdf
85.333.139  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 (Ν.4046-2012).pdf
404.942  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (α8και9) (Ν.4057-2012).pdf
65.198  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΔ 50-2001).pdf
50.281  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ.2η) (ΠΔ 2005-44).pdf
1.012.420  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΔ 2001-50).pdf
2.381.378  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Ν.3801-2009).pdf
286.772  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΟΙΚ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ 2012-103).pdf
145.029  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046 ΚΑΙ Ν.4093 (ΠΝΠ 2012-229).pdf
356.446  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4046 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1), 4093 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2),4127 (Ν.4152-2013).pdf
220.134  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.4093 (ΦΕΚ 7Β2013).pdf
2.750.408  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΕΠΕ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ 2012 (ΦΕΚ Β1307-2012).pdf
1.452.713  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (N.1264-1982).pdf
172.156  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ (ΦΕΚ 3498Β2012).pdf
9.896.015  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν. 4111- 2013).pdf
1.527.161  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 (Ν. 4051-2012).pdf
144.362  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν.3865-2010).pdf
1.179.216  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (Ν.4002-2011).pdf
423.764  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν.3996-2011).pdf
370.446  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ. - ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ν.3965-2011).pdf
648.291  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΠΔ 17-1996).pdf
1.425.096  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ (N.3850-2010).pdf
351.877  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΠΔ 12-2012).pdf
130.014  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ (ΦΕΚ 721Β1988).pdf
1.154.159  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ν.1568-1985).pdf
396.985  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΠΑΛ. ΑΔ ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΥΜΒ. (ΦΕΚ 2926Β2011).pdf
111.430  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2713Β2011).pdf
92.782  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΥΛΗΣ (ΑΠΟΦ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ 2013Α56).pdf
653.750  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.3833-2010).pdf
241.280  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.4110 - 2013).pdf
392.967  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (α90)- ΚΙΝΙΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(α91) - ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΠ (α110) (Ν.4172-2013).pdf
100.714  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (Ν.4110 κ 4111-2013).pdf
310.341  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - 40ΩΡΟ (ΦΕΚ 1659Β2011).pdf
281.092  ΚΥ.Σ.Ε.Α. ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ (ΠΥΣ 2012-18).pdf
984.147  ΛΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΝΔ 444-1970).pdf
383.755  ΛΣ ΑΡΧ. ΛΙΜ. ΣΩΜ. - ΕΛΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Ν.3922-2011).pdf
3.909.682  ΛΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΑΙ ΠΣ (Ν. 4029-2011).pdf
134.976  ΛΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΦΕΚ 1608Β2011).pdf
184.152  ΛΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ (ΦΕΚ 1604Β2011).pdf
170.104  ΛΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚ (ΦΕΚ 1609Β2011).pdf
176.519  ΛΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΦΕΚ 2470Β2011).pdf
270.234  ΛΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΦΕΚ 1338Β2012).pdf
488.227  ΛΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΠΔ 2011-67).pdf
269.953  ΛΣ ΜΕΤΑΦΟΛΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΔ 94-2012).pdf
445.313  ΛΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΠΔ 81-2012).pdf
153.896  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΦΕΚ Β2013-1883).pdf
608.346  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ 82Β1994).pdf
491.695  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ν.4071-2012) .pdf
909.852  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΕΘΝ. ΣΧΕΔ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ. (ΦΕΚ 287Β2007).pdf
205.818  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜETΡA & OΡOI ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΕΚ 1909Β2003).pdf
3.495.610  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ 1652Β2008).pdf
683.790  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ (ΦΕΚ 192Β1997).pdf
805.126  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΦΕΚ 1537Β2012).pdf
517.088  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡ.ΑΠΟΒΛ. (ΦΕΚ759Β2005).pdf
184.026  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧ. ΙΑΤΡ. ΑΠΟΒΛ. (ΦΕΚ1419Β2003).pdf
326.670  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧ.ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ. (ΦΕΚ 383Β2006).pdf
96.870  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝ. ΕΓΚΑΤ. ΑΠΟΒΛ. (ΦΕΚ 712Β2002).pdf
322.200  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΥΓΡΩΝ (ΦΕΚ 354Β2011).pdf
600.362  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΠΡΟΔ. ΧΥΤΑ ΣΕ ΑΠΟΜΩΝ. ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΦΕΚ 168Β2006).pdf
8.085.344  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛ. (ΦΕΚ 1016Β1997).pdf
201.363  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ -ΣΧ.ΕΚΤ.ΑΝ. (ΠΔ.11-2002).pdf
176.139  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΤΡ. ΕΝΟΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 2854Β2011).pdf
2.094.691  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ. (ΦΕΚ 791Β2006).pdf
104.919  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΕΚ 1572Β2002).pdf
402.212  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΝΑΡΜ. ΟΔΗΓ. 2008-50-ΕΚ (ΦΕΚ 488Β2011).pdf
1.473.226  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (Ν.3937-2011).pdf
95.941  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΦΕΚ 332Β2003).pdf
120.848  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ.(ΦΕΚ 361Β2011).pdf
276.971  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΔ 72-2010).pdf
1.103.089  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.4069-2012) .pdf
181.451  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ (ΠΔ 100-2010).pdf
6.329.924  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Ν.4039-2012).pdf
242.162  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΦΕΚ 2654Β2011).pdf
174.154  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΦΕΚ 1890Β2013).pdf
809.708  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΛΑΣΗΣ, 2000 (Ν. 3100-2003).pdf
1.647.080  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 1990 (Ν. 2252-1994).pdf
591.366  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (Ν.3827-2010).pdf
6.764.386  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΩΔ. ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΦΕΚ 580Δ1999).pdf
122.107  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΕΚ 1346Β2010).pdf
170.605  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΠΔ 32-2010).pdf
1.406.577  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (Ν.4014-2011).pdf
681.616  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ (ΦΕΚ 76Β1999).pdf
113.197  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΦΕΚ 356Β2009).pdf
12.690.429  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝ. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ν.4062-2012) .pdf
164.094  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2004-35-ΕΚ) (ΠΔ 148-2009).pdf
599.107  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ (ΠΔ 14-2011).pdf
2.801.969  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.3983-2011).pdf
2.102.363  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.743-1977).pdf
565.850  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΔ 55-1998).pdf
2.131.918  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.1650-1986).pdf
4.594.398  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗ (ΤΡΟΠΟΠ. Ν.1650-1986) (Ν.4042-2012).pdf
113.039  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ (ΦΕΚ 2075Β2009).pdf
174.844  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (ΠΔ 83-2010).pdf
2.926.056  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (Ν.4085-2012).pdf
337.587  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ (Ν.4037-2012).pdf
237.570  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ (ΠΔ 59-2013).pdf
192.862  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΥΠΟΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΦΕΚ 3322Β2011).pdf
316.293  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΥΠΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΦΕΚ 1909Β2010).pdf
7.361.955  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠ. ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΦΕΚ 2227Β2011).pdf
113.226  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΩΝ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ271-2007).pdf
1.822.010  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ν.3990-2011).pdf
96.932  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ (ΦΕΚ 14-2012).pdf
893.005  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΦΕΚ 455Β2000).pdf
276.714  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΥΤΥ - ΚΔΑΥ - ΜΜΒΕ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΠΥΣ 28-2011).pdf
773.518  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ν.2344-1995).pdf
190.973  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ν.3013-2002) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf
1.685.178  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ν.3013-2002).pdf
144.658  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 112- ΕΚΚΕΝΩΣΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (α18) (Ν.3613-2007).pdf
90.793  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2007 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf
825.567  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ (Ν.Δ. 857-1971).pdf
145.326  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΠ ΕΙΔ. ΣΥΜΒ. (Ν. ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗ) ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΦΕΚ 137Β2011).pdf
270.043  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 660Β2011).pdf
360.972  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΤΑΞΗ (N.3536-2007).pdf
141.529  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕΠ ΚΑΙ ΣΕΟ ΑΠΟ ΥΠΠΘ (ΦΕΚ 2641Β2011).pdf
48.860  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜ-ΕΡΕΥΝΗΤ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΔ 338-2003).pdf
119.968  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΠ (ΦΕΚ 1049Β2011).pdf
119.086  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΖΣ-ΚΕΜΕΑ (ΠΔ 39-2011).pdf
81.920  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852-2010).doc
755.672  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝ. Κ.Ε.Π.Π. (ΦΕΚ 485Β1999).pdf
603.991  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 1227 Β2011).pdf
333.980  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ (Ν.3895-2010).pdf
392.967  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (Ν.4172-2013).pdf
324.119  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (Ν.4084-2012).pdf
144.489  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΕ ΥΠ.ΠΡΟΣΤ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΦΕΚ 347Β2011).pdf
166.137  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 2420Β2012).pdf
96.876  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΓΠΠ (ΠΔ 151-2004).pdf
320.221  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΠΔ 169-2012).pdf
283.666  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΔ 172-2012).pdf
1.259.242  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΦΕΚ 2201Β2011).pdf
210.686  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΑΝΑΔ. ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Ν.3731-2008).pdf
1.101.746  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 12Β1998) .pdf
968.733  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423Β2003).pdf
117.070  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΦΕΚ 88Β2007).pdf
280.115  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΥ ΣΤΗ ΓΓΠΠ (ΠΔ 101-2012).pdf
121.941  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΥΝΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΓΠΠ ΚΑΙ ΣΕΚΠΣ (ΦΕΚ 727Β2011).pdf
329.198  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΔ 2012- 85).pdf
5.996.781  ΠΣΕΑ (NΔ 17-1974).pdf
1.919.413  ΠΣΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (N.2307-1995).pdf
103.529  ΠΣΕΑ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1157Β2002).pdf
950.045  ΠΣΕΑ-ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ (Ν.2641-1998).pdf
119.932  ΠΥ 4η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΦΕΚ 1346Β2012).pdf
853.345  ΠΥ 4η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΦΕΚ 724Β1987).pdf
73.088  ΠΥ 9η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ 1459Β2000).pdf
128.331  ΠΥ 9ηΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ 1554Β2005).pdf
153.598  ΠΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (Ν.3511-2006).pdf
100.487  ΠΥ ΒΑΡΔΙΑ 12ΩΡΟ Ή 16ΩΡΟ Ή 24ΩΡΟ (ΠΔ 25-2013).pdf
260.071  ΠΥ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (α9) (Ν.2612-1998).pdf
733.411  ΠΥ ΔΟΚΙΜΟΙ (ΠΔ 397-1998).pdf
144.019  ΠΥ ΔΟΚΙΜΟΙ - ΙΤΣΑΚ + ΟΑΣΠ (ΦΕΚ 2780Β2011).pdf
1.498.500  ΠΥ ΔΟΚΙΜΟΙ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΠΔ 170-1996).pdf
436.888  ΠΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ (Ν.1951-1991).pdf
762.282  ΠΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΠΔ 32-1992).pdf
3.909.682  ΠΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΑΙ ΠΣ (Ν. 4029-2011).pdf
294.792  ΠΥ ΕΜΑΚ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΔ 96-1987).pdf
42.744  ΠΥ ΕΠΟΧΙΚOI 5ΕΤΙΑ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΔ 118-2005).pdf
124.939  ΠΥ ΕΠΟΧΙΚOI ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΦΕΚ 1590Β2011).pdf
102.585  ΠΥ ΕΠΟΧΙΚOI ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΦΕΚ 1505Β2011).pdf
276.155  ΠΥ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ( ΠΔ 32-2011).pdf
106.258  ΠΥ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ (ΤΡΟΠ. ΠΔ 124-2003) (ΠΔ109-2013).pdf
5.541.571  ΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΠΔ 210-1992).pdf
109.616  ΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΠΔ 236-2007).pdf
1.198.720  ΠΥ ΙΔΡΥΣΗ (Ν.4661-1930).pdf
264.274  ΠΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ (ΠΔ 77-2011).pdf
328.150  ΠΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΦΕΚ 713Β1999).pdf
1.498.500  ΠΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΠΔ 170-1996).pdf
364.848  ΠΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΑΚ (ΦΕΚ 842Β2007).pdf
162.495  ΠΥ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΔ 121-2010).pdf
123.319  ΠΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 5ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΦΕΚ 1618Β2011).pdf
471.867  ΠΥ ΣΤΕΓΑΣΗ - ΚΡΟΥΝΟΙ (Ν.1590-1986).pdf
328.150  ΠΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ.& ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (α1π10) (ΦΕΚ 713Β1999).pdf
624.073  ΠΥ ΤΡΟΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΠΔ 329-1993).pdf
280.115  ΠΥ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΣ ΣΤΗ ΓΓΠΠ (ΠΔ 101-2012).pdf
646.195  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1844.pdf
678.958  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1864.pdf
2.699.924  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1911.pdf
3.372.986  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1975.pdf
3.345.942  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1986.pdf
219.100  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2001.pdf
207.096  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008.pdf

Directory contains 826.704.821 Bytes in 648 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  ΓΓΠΠ ΕΦ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO/
<DIR>  ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/
360.814  (ΦΕΚ Β2007-376) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΑΝΤ.ΚΙΝΔ.ΑΤΑΜΕ .pdf
1.124.760  ΓΓΠΠ SEVESO_2012.pdf
626.654  ΓΓΠΠ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΑΜΕ (SEVESO).pdf
626.654  ΓΓΠΠ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑΜΕ (SEVESO) ΔΟΩΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.pdf
1.343.278  ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΕΚΔ1 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009.pdf
847.951  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ.pdf
179.060  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.pdf

Directory contains 5.109.171 Bytes in 7 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΓΙΑ_ΟΛΟΥΣ/
<DIR>  ΦΕΚ/
11.967.181  (Ν.4074-2012) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ.pdf

Directory contains 11.967.181 Bytes in 1 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΓΠΠ ΕΦ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
375.017  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf
179.060  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.pdf

Directory contains 554.077 Bytes in 2 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/
374.272  ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ_2009.doc
1.343.278  ΓΕΝΙΚΟ_ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ_2009.pdf

Directory contains 1.717.550 Bytes in 2 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΓΙΑ_ΟΛΟΥΣ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  DOCs/
<DIR>  PDFs/
2.828.570  ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ_ΓΙΑ_ΟΛΟΥΣ (2).pdf
2.828.570  ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ_ΓΙΑ_ΟΛΟΥΣ.pdf

Directory contains 5.657.140 Bytes in 2 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ/ΦΕΚ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
312.670  ΦΕΚ_2ο_Αρ.Φ.18_15_01_2002.pdf

Directory contains 312.670 Bytes in 1 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/
<DIR>  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ/
49.152  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.doc

Directory contains 49.152 Bytes in 1 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΓΙΑ_ΟΛΟΥΣ/DOCs/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
66.048  ΕΙΣΑΓΩΓΗ.doc
2.849.280  ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.doc
1.982.464  ΚΕΦ. 10 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ.doc
73.216  ΚΕΦ. 11 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.doc
4.740.096  ΚΕΦ. 2 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ.doc
1.387.008  ΚΕΦ. 3 - ΡΑMΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ.doc
448.000  ΚΕΦ. 4 - ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ.doc
2.951.168  ΚΕΦ. 5 - ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.doc
2.953.216  ΚΕΦ. 6 - ΣΗΜΑΝΣΗ.doc
992.256  ΚΕΦ. 7 - ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ.doc
793.600  ΚΕΦ. 8 - ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.doc
84.480  ΚΕΦ. 9 - ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ.doc
68.096  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.doc

Directory contains 19.388.928 Bytes in 13 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΥΠΟΜΕΔΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΓΙΑ_ΟΛΟΥΣ/PDFs/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
86.159  ΕΙΣΑΓΩΓΗ.pdf
302.404  ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf
250.443  ΚΕΦ. 10 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ.pdf
79.139  ΚΕΦ. 11 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf
487.744  ΚΕΦ. 2 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ.pdf
207.745  ΚΕΦ. 3 - ΡΑMΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ.pdf
151.709  ΚΕΦ. 4 - ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ.pdf
354.133  ΚΕΦ. 5 - ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.pdf
363.349  ΚΕΦ. 6 - ΣΗΜΑΝΣΗ.pdf
172.119  ΚΕΦ. 7 - ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ.pdf
184.753  ΚΕΦ. 8 - ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.pdf
109.326  ΚΕΦ. 9 - ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ.pdf
106.417  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.pdf

Directory contains 2.855.440 Bytes in 13 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
48.640  A1.doc
31.232  Α2.doc
25.600  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.doc

Directory contains 105.472 Bytes in 3 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  Β2/
133.632  Β1.xls
24.576  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.doc

Directory contains 158.208 Bytes in 2 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
44.544  ΔΡ1.doc
38.912  ΔΡ2.doc
49.152  ΔΡ3.doc
38.400  ΔΡ4.doc
43.520  ΔΡ5.doc
33.792  ΔΡ6.doc
25.088  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.doc

Directory contains 273.408 Bytes in 7 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
38.400  Ε1.doc
30.720  Ε2.doc
33.792  Ε3.doc
25.600  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.doc

Directory contains 128.512 Bytes in 4 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
26.112  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.doc
26.112  ΤΗΛΕΦΩΝΑ.xls

Directory contains 52.224 Bytes in 2 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
30.208  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.doc

Directory contains 30.208 Bytes in 1 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
33.792  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.doc

Directory contains 33.792 Bytes in 1 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ1/
<DIR>  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ2/
<DIR>  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ3/
<DIR>  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ4/
<DIR>  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ5/
47.616  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.doc

Directory contains 47.616 Bytes in 1 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
44.032  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.doc

Directory contains 44.032 Bytes in 1 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β/Β2/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
38.912  ΓΓΠΠ.xls
31.232  ΓΕΕΘΑ.xls
31.232  ΓΧΚ.xls
31.232  ΕΚΑΒ.xls
72.192  ΕΛΑΣ.xls
94.720  ΠΣ.xls
81.408  ΥΕΝΑΝΠ.xls
35.328  ΥΠΑΑΤ.xls
30.720  ΥΠΑΚΠ.xls
38.912  ΥΠΑΝ.xls
35.328  ΥΠΕΧΩΔΕ.xls
39.424  ΥΥΚΑ.xls

Directory contains 560.640 Bytes in 12 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ1/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
3.866.927  1&2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΠΠ.pdf
33.280  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ1.doc

Directory contains 3.900.207 Bytes in 2 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ2/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
2.967.505  1ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΜΠ.pdf
4.782.984  2epa_technical.pdf
24.064  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ2.doc

Directory contains 7.774.553 Bytes in 3 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ3/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
<DIR>  14/
76.288  1.doc
626.654  10.pdf
718.535  11.pdf
4.038.996  12.pdf
1.942.045  13.pdf
6.586.731  2.pdf
751.980  3.pdf
876.939  3ΣΥΝ.pdf
192.000  4.doc
111.616  5.doc
505.856  6.doc
7.923.180  7.pdf
2.956.286  8.pdf
478.020  9.pdf
30.720  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ3.doc

Directory contains 27.815.846 Bytes in 15 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ4/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
730.558  1 ΕΚΑΒ.jpg
64.512  2 ΠΣ.xls
42.496  3 ΕΛΑΣ.doc
636.928  4 ΥΕΝΑΝΠ.doc
25.088  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ4.doc

Directory contains 1.499.582 Bytes in 5 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ5/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
31.744  10.doc
6.237.255  11.pdf
35.840  12.doc
21.129.795  12456789.pdf
39.936  3.doc
23.040  9.doc
28.160  ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ5.doc

Directory contains 27.525.770 Bytes in 7 Files

Index of: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΣΑΤΑΜΕ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ_ΕΚΔ1_ΙΟΥΝΙΟΣ 2009/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ Θ3/14/


<Up to the higher level directory>
Size:Name:
50.176  ΕΝΤ ΚΑΤ.doc
28.672  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.doc
48.128  Μνημ εν2008.doc
31.232  ΠΑΡ1.doc
36.864  ΠΑΡ1_1.doc
29.184  ΠΑΡ1_2.doc
23.552  ΠΡΑΚ ΕΠΙΘ ΑΚΤΗΣ.doc
24.576  ΥΠΟΔ 1.doc
29.184  ΥΠΟΔ 10.doc
23.552  ΥΠΟΔ 2.doc
25.088  ΥΠΟΔ 3.1.doc
26.624  ΥΠΟΔ 3.doc
24.064  ΥΠΟΔ 4.doc
25.600  ΥΠΟΔ 5.2.doc
24.576  ΥΠΟΔ 5.doc
24.576  ΥΠΟΔ 6.1.doc
23.552  ΥΠΟΔ 6.doc
25.600  ΥΠΟΔ 7.doc
29.184  ΥΠΟΔ 8.doc
24.064  ΥΠΟΔ 9.doc

Directory contains 578.048 Bytes in 20 Files

Total: 1.830.474.036 Bytes in 1480 Files


Created with Arclab Dir2HTML on 10/16/13 17:51:46
Arclab.com: Free Tools and Bulk Email Software