ΣΤΑΘΜΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ


ΠεριοχήΗμερ.ΣτάθμηΕπιφ.Συν.
Πύθιο 19/04/18 08:00 3.55 4.70 5.70
Πέταλο 19/04/18 08:00 3.30 5.60 6.00
Πύθιο 12/04/18 09:00 3.80 4.70 5.70
Πέταλο 12/04/18 12:00 4.19 5.60 6.00
Πέταλο 12/04/18 09:00 4.23 5.60 6.00
Πύθιο 11/04/18 14:00 3.80 4.70 5.70
Πέταλο 11/04/18 14:00 4.45 5.60 6.00
Πέταλο 11/04/18 08:00 4.54 5.60 6.00
Πύθιο 10/04/18 14:00 3.82 4.70 5.70
Πύθιο 10/04/18 08:00 4.05 4.70 5.70
Πέταλο 10/04/18 14:00 4.83 5.60 6.00
Πέταλο 10/04/18 11:00 4.86 5.60 6.00
Πέταλο 10/04/18 08:00 4.91 5.60 6.00
Πύθιο 09/04/18 20:00 4.05 4.70 5.70
Πέταλο 09/04/18 19:00 5.08 5.60 6.00
Πέταλο 09/04/18 08:00 5.23 5.60 6.00
Ορμένιο 09/04/18 09:00 4.18 4.60 4.90
Πύθιο 08/04/18 18:00 4.30 4.70 5.70
Πύθιο 08/04/18 10:00 4.30 4.70 5.70
Πέταλο 08/04/18 17:00 5.42 5.60 6.00
Πέταλο 08/04/18 09:00 5.51 5.60 6.00
Πύθιο 07/04/18 22:00 4.60 4.70 5.70
Πύθιο 07/04/18 16:00 4.60 4.70 5.70
Πύθιο 07/04/18 08:00 4.60 4.70 5.70
Πέταλο 07/04/18 21:00 5.63 5.60 6.00
Πέταλο 07/04/18 17:00 5.67 5.60 6.00
Πέταλο 07/04/18 07:00 5.78 5.60 6.00
Πύθιο 06/04/18 20:00 4.68 4.70 5.70
Πύθιο 06/04/18 14:00 4.67 4.70 5.70
Πύθιο 06/04/18 08:00 4.73 4.70 5.70
Πέταλο 06/04/18 18:00 5.89 5.60 6.00
Πέταλο 06/04/18 13:00 5.92 5.60 6.00

Προηγούμενες , Αρδας , Πύθιο , Κήποι , Πέταλο
© Α.Δ.Π.Π. ΠΑΜΘ 2014 Konstantinos chouvardas