Εκδ. ΓΓΠΠ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη μέσω των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κάθε νομού ή μέσω της κεντρικής υπηρεσίας:

1. εκδόσεις με οδηγίες προστασίας από καταστροφές:

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: