Υποστηρικτικό Υλικό

(Υπό κατασκευή)

Αρθα – Παρουσιάσεις

Ποτάμιες Πλημμύρες και Διασυνοριακή Συνεργαγία: Η Περίπτωση του Έβρου Ποταμού

Διαχείριση Πλημμυρικών Φαινομένων στους Ποταμούς
Έβρο, Αρδα, Τούντζα, Εργίνη και Ερυθροποτάμου. (Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΚΕΔΕ)

The Utilisation of Mobile Applications an Social Media at Crisis Prevention and Management. Good Practices for Historic Events (Εργασία Safe Corfu 2019), Παρουσίαση pptx->pdf

Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων
Π.Α.Μ.Θ

Για προβολή του πίνακα πατήστε ΕΔΩ

Κηρύξεις Περιοχών Εκτάκτου Ανάγκης

Για προβολή του πίνακα πατήστε ΕΔΩ

Πρακτικά Συντονιστικών Οργάνων

2020

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 08-05-2020 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 07-05-2020 για Πυρκαγιές

2019

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 21-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 19-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε Δράμας 18-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 15-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 11-11-2019 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 10-08-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 22-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 18-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 15-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 09-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 01-04-2019 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 30-01-2019 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 05-01-2019 για Χιονοπτώσεις

2018

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 30-01-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 7-12-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-12-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 30-11-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 26-11-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό 2ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 26-11-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 22-11-2018 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό 1ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 22-11-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 30-08-2018 για Πυρκαγιά σε μονάδα Β.Ι.Π.Ε

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 21-08-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 06-08-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 15-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό ΠΕ. Καβάλας 14-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 10-05-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 26-04-2018 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 12-04-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 31-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 27-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 26-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 25-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 09-03-2018 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 27-02-2018 για Χιονοπτώσεις

2017

Πρακτικό 2ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 19-12-2017 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 28-11-2017 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 27-11-2017 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 24-11-2017 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 17-11-2017 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 16-11-2017 για Σεισμούς-Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-11-2017 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 30-10-2017 για Σεισμούς

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Δράμας 25-09-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό 1ου Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ροδόπης 10-09-2017 για Κατάρευση Γέφυρας

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 24-07-2017 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 23-06-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 27-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 20-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 19-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 10-04-2017 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 04-01-2017 για Χιονοπτώσεις

2016

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 04-11-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 19-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 18-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε Δράμας 27-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικο Π.Ε. Ροδόπης 25-10-2016 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 21-04-2016 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 19-04-2016 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 18-04-2016 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-04-2016 για Πυρκαγιές

2015

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 16-12-2015 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 08-12-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-11-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 05-11-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 03-11-2015 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 23-10-2015 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 12-08-2015 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-05-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 03-04-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 01-04-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 31-03-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 30-03-2015 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 27-02-2015 για Σεισμούς

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 26-02-2015 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 17-01-2015 για Πλημμύρες

2014

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου στο Όρμενιο 12-12-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Έβρου 09-12-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 25-11-2014 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 24-11-2014 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 20-11-2014 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 14-11-2014 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 04-11-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 22-07-2014 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 11-06-2014 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 04-11-2014 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 04-04-2014 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 02-04-2014 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 01-04-2014 για Πυρκαγιές

2013

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 22-11-2013 για Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 07-11-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 07-11-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 05-11-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 16-10-2013 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 02-10-2013 για Πλημμύρες

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 23-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ροδόπης 16-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Έβρου 15-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Δράμας 12-04-2013 για Πυρκαγιές

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 05-04-2013 για Πυρκαγιές

2012

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 03-12-2012 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Καβάλας 30-11-2012 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Δράμας 29-11-2012 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικό Π.Ε. Καβάλας 05-10-2012 για Σεισμούς

Πρακτικά Π.Ε. Δράμας 04-10-2012 για Σεισμούς

Πρακτικό Π.Ε. Ξάνθης 28-09-2012 για Σεισμούς

Πρακτικά Έκτακτου ΣΟΠΠ Π.Ε. Ξάνθης 19-06-2012 για Πυρκαγιές

Πρακτικά Π.Ε. Ξάνθης 14-03-2012 για Πυρκαγιές

Πρακτικά Π.Ε. Καβάλας 14-03-2012 για Πυρκαγιές

2011

Πρακικά Π.Ε. Ξάνθης 21-11-2011 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Δράμας 18-11-2011 για Πλημμύρες-Χιονοπτώσεις

Πρακτικά Π.Ε. Ξάνθης 19-04-2011 για Πυρκαγιές

2010

Πρακτικά Π.Ε. Ξάνθης 30-09-2010 για Πλημμύρες