Τεχνική συνάντηση μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων Ελλάδας και Τουρκίας

Τεχνική συνάντηση μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων Ελλάδας και Τουρκίας, για την από κοινού πρώτη εκτίμηση του φαινομένου των πλημμυρών, εκατέρωθεν της κοίτης του διασυνοριακού ποταμού, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στη γέφυρα Κήπων Έβρου. Από την επαφές των δυο κλιμακίων προέκυψε ότι το φαινόμενο παραμένει έντονο, εν τούτοις η διαχείριση του από τις δύο πλευρές ήταν η ενδεδειγμένη, καθώς αποσοβήθηκε η απειλή για κατοικημένες περιοχές. Στην συνάντηση που περιελάμβανε (με ειδικό πλωτό) μετρήσεις ροών του ποταμού Έβρου, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν, η Δνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, η Δνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ή ΕΥΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ από την Τουρκία, στελέχη της Κρατικής Υπηρεσίας Υδάτων (DSI).

Comments are closed.