Τελικό συνέδριο FloodCBA 2

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση του προγράμματος FloodCBA 2 που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Περιελάμβανε  field trip στην περιοχή μελέτης  που ήταν τα Λάβαρα, το τελικό συνέδριο του προγράμματος και το Coordination Meeting.

Το Συνέδριο διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου FLOOD CBA 2, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ενσωμάτωση της Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους στην διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή των καταλληλότερων και αποτελεσματικότερων Προτύπων Ασφαλείας από Πλημμύρες σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας και παρείχε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία για την Ανάλυση Κόστους Οφέλους στα αντιπλημμυρικά έργα στα στελέχη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Comments are closed.