ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ FLOOD CBA 2

Την Τρίτη24 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων περιφερειακών φορέων Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ της Π.Ε. ‘Εβρου, καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου FLOOD CBA 2, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ενσωμάτωση της Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους (Cost-Benefit Analysis, CBA ) στην διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή των καταλληλότερων και αποτελεσματικότερων Προτύπων Ασφαλείας από Πλημμύρες σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του επικεφαλής εταίρου του έργου SIGMA Consultants τα πληροφοριακά και υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους για την περιοχή της κοινότητας Λαβάρων.

Χαιρετισμό απηύθυνε στους συμμετέχοντες ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η εφαρμογή που παρουσιάστηκε αναμένεται να συνδράμει ουσιαστικά στην δρομολόγηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων κόστους-οφέλους των έργων που είναι τόσο απαραίτητα στην αντιπλημμυρική θωράκιση των ευαίσθητων περιοχών του Έβρου.

Comments are closed.